Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1163-2017

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

Видинският районен съд, пети граждански състав, в закрито заседание на двадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                      

Председател:  Тодор Попиванов                                                                          

като разгледа гр.Дело № 1163 по описа за 2017 г. на ВРС докладвано от съдия ПОПИВАНОВ, и за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Постъпила е писмена молба от ищеца „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, представлявано от законните си представители Виолина Спасова и Доротея Николова, с която заявява, че не поддържа молбата срещу ответниците и моли да се прекрати производството по делото.

Съдът, като разгледа постъпилата молба, намира същата за допустима, като подадена до края на първото по делото съдебно заседание и основателна, тъй като право на страната - ищец е да оттегли предявения от него иск до този момент без съгласието на ответниците.

Разноски на страните не следва да се пресъждат, тъй като страните не са правили искане в тази насока.

На ответниците не следва да се изпраща препис от определението, тъй като между тях и съда не е възникнало съдебно правоотношение.  

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ДОПУСКА ОТТЕГЛЯНЕ на предявения от ищеца „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, представлявано от законните си представители Виолина Спасова и Доротея Николова, против 1.Ж.В.В., ЕГН **********, с адрес: ***; 2. Б.А.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; 3.К.А.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; и 4.З.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, като наследници на А.Б.И., ЕГН **********, иск с правно основание чл.51 от Закона за Наследството.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.Дело № 1163 по описа за 2017г. на ВРС.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС - Видин в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

                                              

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници