Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 742-2017

Административно-наказателното производство е с правно основание чл. 375 и сл. от НПК.

Делото е образувано по   постановление на РП-ВИДИН, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на К.С.Н., ЕГН **********,***, за престъпление по чл. 345, ал.1, предл. първо от НК за  това, че на на 14.05.2017 г. в гр. Видин, по ул. „Цар Симеон Велики", в близост до № 132, при управление на лек автомобил марка „Тойота", модел „Хайлукс" с номер на рама AHTFR29G807001502, собственост на Н. С.Н., ЕГН: **********,***, си служи с табели с регистрационен номер ВН 3809 ВВ, издадени за друго моторно превозно средство, а именно - лек автомобил марка „Нисан", модел „Примера", с номер на рама SJNBCAP10U0082866.

Представител на РП-ВИДИН не се явява в съдебно заседание и не взима становище.

Обвиняемият Н. не се явява в съдебно заседание. Вместо него се явява договорен защитник. Разпитан на досъдебното производство същият заявява, че се признава за виновен.

Защитникът адв. Г.Г. моли за минимално наказание.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 14.05.2017 г. свидетелите Н. Н. и Н. Г. -старши полицаи в Районно управление - Видин при ОД на МВР - Видин, били на работа дневна смяна.

Около 13.15 ч. на същата дата получили сигнал от ОДЧ при ОД на МВР –Видин за лек автомобил марка „Тойота", модел „Хайлукс", с поставени регистрационни табели с номер ВН 3809 ВВ, които би следвало да са предназначени за друг автомобил, като според постъпилия сигнал, този автомобил се очаквало да посети автомивката до черквата в кв. „Кумбаир" в гр. Видин, която се намира на ул. „Цар Симеон Велики". Сигналът сочел и възможна употреба на алкохол от водача на автомобила. Свидетелите Н. и Г. се отправили към указаното местонахождение, като паркирали служебния автомобил в улицата срещу входа на въпросната автомивка и изчакали там, за да видят дали действително ще се появи автомобил, отговарящ на подаденото описание. Около 13.35 ч. лек автомобил „Тойота Хайлукс" с регистрационни табели с номер ВН 3809 ВВ действително се приближил в посока откъм бул. „Панония", като според показанията на свидетелите Н. и Г., той се придвижвал бързо и влязъл директно в двора на автомивката. Именно заради бързото придвижване, полицаите не успели да видят кой точно управлява автомобила и го последвали със служебния автомобил. В двора на автомивката видели паркиран автомобила „Тойота Хайлукс", като до него стояли две лица от мъжки пол. Свидетелите Н. и Г. се отправили към двете лица, представили се, установили самоличността им и попитали чия собственост е автомобилът, съответно кой го е управлявал. Едното от лицата - свидетелят Н. С.Н., се представило като собственик на автомобила, а другото лице - К.С.Н., заявило, че то е управлявало автомобила. Свидетелите Н. и Г. докладвали на ОДЧ ситуацията, откъдето им било разпоредено да изчакат на място служители на Сектор „Пътна Полиция", които да извършат проверка на водача и автомобила.

Видно от разпитите на свидетелите К. А. и С. Н., Младши автоконтрольори в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Видин, около 13.45 ч. на 14.05.2017 г. от ОДЧ при ОД на МВР - Видин им било разпоредено да окажат съдействие на колегите си от Районно управление - Видин при ОД на МВР - Видин, които извършвали проверка на лек автомобил „Тойота Хайлукс" в двора на комплекс - автомивка и паркинг на ул. „Цар Симеон Велики" № 132 в гр. Видин. Те отишли на място, където свидетелят А. извършил справка чрез ОДЧ при ОД на МВР - Видин и установил, че регистрационните табели с номер ВН 3809 ВВ, монтирани на автомобила „Тойота Хайлукс", всъщност били издадени за друго моторно превозно средство - „Нисан Примера". Свидетелите А. и Н. сочат, че като водач на този автомобил бил установен подсъдимия К.С.Н.. При извършената на подсъдимия проверка за алкохол с дрегер, тестът бил отрицателен. Свидетелят А. съставил на К.Н. АУАН с № 946163, свидетел по който станал колегата му Н.. Видно от показанията на свидетелите А. и Н., след доклад на ОДЧ за случая, оттам им било разпоредено да изчакат на място пристигането на дежурна група, която да извърши оглед на автомобила.

За времето от 14.00 ч. до 14.30 ч. на 14.05.2017 г. бил извършен оглед на местопроизшествие, фиксиран бил номерът на рама на автомобила „Тойота Хайлукс", а именно - AHTFR29G807001502, регистрационните табели с номер ВН 3809 ВВ били иззети като неразделна част от протокола.

По бързото производство е приложено удостоверение с рег.№ 953000-4813/2017 г. от сектор „Пътна Полиция" при ОД на МВР - Видин, видно от което лек автомобил марка "Тойота" модел „Хайлукс", с номер на рама AHTFR29G807001502, не е регистриран по надлежния ред, съгласно чл. 140, ал. 1 и 2 от Закона за движение по пътищата и издадената въз основа на него Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. По досъдебното производство са приложени справки от АИС „КАТ", видно от които регистрационни табели с номер ВН 3809 ВВ са издадени за лек автомобил марка „Нисан", модел „Примера", с номер на рама SJNBCAP10U0082866. Видно от приложената справка за нарушител на водача К.Н., не са налице обстоятелства, ангажиращи наказателна отговорност за друго престъпление по транспорта.

По досъдебното производство е проведен разпит и на собственика на автомобила - свидетеля Н. С.Н., при който е заявил, че е закупил автомобила на 06.05.2017 г. в Република Словения, за което предоставил копие на договора за покупко-продажба и все още не го е регистрирал. След завръщането му в страната, той оставил автомобила за ремонт, като ключовете предоставил на брат си К.Н., тъй като той бил много ангажиран и при необходимост от явяване при майстора, брат му бил в състояние да реагира по-бързо. На 14.05.2017 г., около обяд свидетелят Н. Н. заявява, че брат му позвънил по телефона и го помолил да отиде до автомивката в кв. „Кумбаир" в гр. Видин, за да го прибере оттам. Свидетелят Н. отишъл и заварил брат си тъкмо да паркира автомобила. Непосредствено след това била извършена проверка от полицейски служители, които установили поставените регистрационни табели на автомобила. Свидетелят Н. е заявил в показанията си, че не е обърнал внимание, че има такива монтирани на автомобила, не е коментирал с брат си случая и не може да посочи кой, кога и къде е поставил тези табели.

            Горната фактическа обстановка се подкрепя и от събраните писмени доказателства-приобщени по делото по реда на чл. 283 от НПК.

При тези данни, Съдът приема, че Н. е осъществил състава на чл. 345, ал.1, предл. първо от НК, както от обективна, така и от субективна страна.

От обективна страна К.С.Н. на на 14.05.2017 г. в гр. Видин, по ул. „Цар Симеон Велики", в близост до № 132, при управление на лек автомобил марка „Тойота", модел „Хайлукс" с номер на рама AHTFR29G807001502, собственост на Н. С.Н., ЕГН: **********,***, си служи с табели с регистрационен номер ВН 3809 ВВ, издадени за друго моторно превозно средство, а именно - лек автомобил марка „Нисан", модел „Примера", с номер на рама SJNBCAP10U0082866.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл, като деецът е съзнавал обществено опасният му характер, и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на  извършителя.

За посоченото по-горе престъпление е предвидено наказание „Лишаване от свобода" за срок до 1 /една/ година или „Глоба" от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/ лева.

Деецът не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, видно от справката за съдимост на същия.

От деянието не са причинени имуществени вреди другиму, видно от Постановлението на РП-ВИДИН.

При това положение Съдът счита, че са налице условията на чл.78а, ал.1 от НК, като К. С. Н. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи законопредвиденото наказание-„глоба”, което е в границите от 1 000 до 5 000 лева.

Съдът счита, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще бъдат реализирани, като на дееца се наложи минималното наказание по чл. 78а от НК - „глоба” в размер на 1 000 лева.

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК следва да се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: два броя регистрационни табели с надпис: „ВН 3809 ВВ”.

При определяне на наказанието, Съдът съобрази, че дееца, както и деянието не разкриват висока степен на обществена опасност, последният се признава се за виновен и се разкайва за извършеното деяние, които обстоятелства Съдът прецени като смекчаващи отговорността обстоятелства.

Водим от горното и на основание чл. 378,ал.4, т.1 от НПК, Съдът постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници