Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 690-2017

Административно-наказателното производство е с правно основание чл. 375 и сл. от НПК.

Делото е образувано по   постановление на РП-ВИДИН, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на В.Л.В., с ЕГН: ********** за това, че на 17.06.2016г. в гр. Видин потвърдил неистина в частен документ – Декларация приложение № 2 по чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 12а, ал. 1, т. 6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи, а именно че е закупил лек автомобил марка „Форд", модел „Мондео" с идентификационен номер на рамата № WF0WXXGBBW1K65740 от Б.М. на 03.06.2016г. в гр. Кужмир, Румъния, която декларация по силата на чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата се подава пред орган на властта в случая пред началника на сектор „ПП" при ОД на МВР - Видин, за удостоверяване на истинността на това обстоятелство – престъпление по чл.313, ал.1 от НК.

Представител на РП-ВИДИН не се явява в съдебно заседание и не взима становище.

Обвиняемият В. се явява в съдебно заседание, заявява, че се признава за виновен. Съжалява за случилото се. Признава изцяло фактите, изложени в постановлението на РП-ВИДИН. Моли за минимално наказание.

Защитникът му адв. С.С. моли да се замени наказателната отговорност с административна такава и моли да бъде наложено минимално наказание.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 17.06.2016г. в гр. Видин пред сградата на КАТ-Видин обвиняемият В.Л.В. се срещнал със свидетеля О.А.К.. Последният предложил на В. да регистрира л.а. марка „Форд" модел „Мондео" с номер на рама WF0WXXGBBW1K65740 на негово име срещу сумата от 10лв. В. се съгласил и за целта подписал и подал пред орган на властта, в случая пред началника на сектор „ПП" при ОДМВР-Видин няколко документа, сред които и „Декларация приложение №2 от 17.06.2016г." по чл.140, ал.2 от ЗДвП и чл.12а, ал.1, т.6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи. По този начин обвиняемият потвърдил неистина в частен документ - „Декларация приложение №2 от 17.06.2016г.", а именно, че е закупил лек автомобил марка „Форд" модел „Мондео" с номер на рама WF0WXXGBBW1K65740 от Б.М. на 03.06.2016г. в гр.Кужмир, Румъния, който документ по силата на чл. 140, ал.2 от ЗДвП се подава пред орган на властта, в случая пред началника на сектор „ПП" при ОДМВР-Видин за удостоверяване на истинността на това обстоятелство.

Горепосоченият л.а. марка „Форд" модел „Мондео" с номер на рама WF0WXXGBBW1K65740 бил докаран на 17.06.2016г. пред сградата на КАТ-Видин от непознат румънски гражданин представил се на свидетеля О.К. като Й.. Последният предложил на свидетеля К. да му помогне за регистрацията на въпросния автомобил в сектор „ПП" при ОДМВР-Видин срещу сумата от 20 лв. След като в сектор „ПП" при ОДМВР-Видин възникнал проблем с редовността на документите на горепосочения автомобил и регистрацията на същия се оказала невъзможна неидентифицираният румънски гражданин Й. си тръгнал с гореописания лек автомобил. След този момент свидетелят К. и обвиняемият В. не са виждали въпросния румънски гражданин Й., както и докарания от него лек автомобил.

В хода на разследване в качеството на свидетели били разпитани К.Б.Х., О.А.К. и Т.Р.С.. Показанията на последните потвърдили гореописаната фактическа обстановка.

            Горната фактическа обстановка се подкрепя и от събраните писмени доказателства-приобщени по делото по реда на чл. 283 от НПК.

При тези данни, Съдът приема, че В.В. е осъществил състава на чл. 313, ал. 1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна.

От обективна страна В. *** потвърдил неистина в частен документ – Декларация приложение № 2 по чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 12а, ал. 1, т. 6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи, а именно че е закупил лек автомобил марка „Форд", модел „Мондео" с идентификационен номер на рамата № WF0WXXGBBW1K65740 от Б.М. на 03.06.2016г. в гр. Кужмир, Румъния, която декларация по силата на чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата се подава пред орган на властта в случая пред началника на сектор „ПП" при ОД на МВР - Видин, за удостоверяване на истинността на това обстоятелство.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл, като деецът е съзнавал обществено опасният му характер, и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на  извършителя.

За посоченото по-горе престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" до 3 /три/ години или „глоба" от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева.

Деецът не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, видно от справката за съдимост на същия.

От деянието не са причинени имуществени вреди другиму, видно от Постановлението на РП-ВИДИН.

При това положение Съдът счита, че са налице условията на чл. 78а, ал.1 от НК, като В.Л.В. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи законопредвиденото наказание-„глоба”, което е в границите от 1 000 до 5 000 лева.

Съдът счита, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще бъдат реализирани, като на дееца се наложи минималното наказание по чл. 78а от НК - „глоба” в размер на 1 000 лева.

При определяне на наказанието, Съдът съобрази, че дееца, както и деянието не разкриват висока степен на обществена опасност, последният се признава се за виновен и се разкайва за извършеното деяние, същият е безработен и с 52% нетрудоспособност, които обстоятелства Съдът прецени като смекчаващи отговорността обстоятелства.

Обвиняемият В.Л.В. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 157.30 (сто петдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.

Вещественото доказателство – оригинал на Декларация приложение № 2 по чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 12а, ал. 1, т. 6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи следва да остане по делото.

Водим от горното и на основание чл. 378,ал.4, т.1 от НПК, Съдът постанови решението си.

 

 

 

                                               РАЙ.ЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници