Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 675-2017.

                             П Р О Т О К О Л

                                           гр. Видин,  20.06.2017 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на  двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.

 

                                                Съдебни заседатели: 1.  И.Р.    

                                                                                          2.   П.К.  

 

при участието на секретаря       М. В.

и прокурора               В. Н.                          сложи за разглеждане

НОХД № 675 по описа за  2017 г.                                          докладвано

от   СЪДИЯТА  ПЕТКОВ

          На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

          За РП Видин се явява прокурорът  Н.

Подсъдимата А.И.Д. се явява лично, редовно призован и с адв. Г.Г. с пълномощно от по-рано.

Свидетелят   В.А.И. се явява лично, редовно призован.

Свидетелят  В.А.И. се явява лично, редовно призован.  

Свидетелят М.М.Д. се явява лично, редовно призован.

Свидетелката А.В.И. се явява лично, редовно призована.

Вещото лице Р.П.И. се явява лично, редовно призован.

          Съдът разяснява на подсъдимия правата му по чл. 274, 275 и по чл. 55 от НПК.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Със защитника на подсъдимите сме постигнали споразумение за решаване на делото и ще Ви моля да ми дадете възможност да го предложим.

              АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Нямам искания по доказателствата. Имам искания по хода на съдебното следствие. Поддържам казаното от прокурора.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимата.

    А.И.Д. – роден на *** г. в гр.   В.,  живуща ***,   българин, с българско гражданство, с основно образование, пенсионер по болест, омъжена, неосъждана   с ЕГН **********.

               Съдът ОПРЕДЕЛИ:

               С оглед на искането за сключване на споразумение Съдът освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

               На вещото лице Р.П.И. да се заплати сумата в размер на 15.00 лв. от бюджета за явяване  в съдебно заседание.

     АДВ. Г.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимата   Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че   на   12.04.2017 г. в гр. В., в къща находяща се на ул. „Б.” № , държи акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 99, ал. 2, т. 2 от Закона за акцизните и данъчните складове, а именно – 192 броя кутии, цигари, марка „Премиум Куалити” на стойност 4.60 лв. всяка, на обща стойност 883.20 лв. и 6 къса цигари, марка „Премиум Куалити” на стойност 0.23 лв. всеки, на обща стойност 1.38 лв., всички на обща стойност 884.58 лв. и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. ІІ-ро от  НК, във вр. с чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС,  за което и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК да й бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК наказанието Глоба да не се налага.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМАТА Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

 

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМАТА:                                            ПРОКУРОР:

         /А.Д./                                 /В. Н./

 

АДВОКАТ:

            /Г.Г./

 

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимата Д., приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимата А.И.Д. – роден на *** г. в гр.   В.,  живуща ***,   българин, с българско гражданство, с основно образование, пенсионер по болест, омъжена, неосъждана   с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това,  че   на   12.04.2017 г. в гр. В., в къща находяща се на ул. „Б.” № , държи акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 99, ал. 2, т. 2 от Закона за акцизните и данъчните складове, а именно – 192 броя кутии, цигари, марка „Премиум Куалити” на стойност 4.60 лв. всяка, на обща стойност 883.20 лв. и 6 къса цигари, марка „Премиум Куалити” на стойност 0.23 лв. всеки, на обща стойност 1.38 лв., всички на обща стойност 884.58 лв. и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. ІІ-ро от  НК, във вр. с чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС,  за което и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК й  налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК наказанието Глоба не се налага.

         ОСЪЖДА подсъдимата А.И.Д. със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на ОД МВР Видин сумата 42.32 /четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертиза и по сметка на Видински районен съд сумата  15.00 /петнадесет/ лева, изразходвана за явяване на вещо лице.

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 192 броя кутии, цигари, марка „Премиум Куалити” и 6 къса цигари, марка „Премиум Куалити” на съхранение в склад в ОД МВР Видин, да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени.

                   На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът  

                     О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2017 г. по описа на ВРС.  

ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.

ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.

 

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                          2.

 

                    СЕКРЕТАР:

 

Съдът след като одобри споразумението се занима с мярката за неотклонение, за което

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение взета спрямо подсъдимата А.И.Д. с ЕГН ********** „ПОДПИСКА”.

На съдебните заседатели да се заплати сумата в размер на по  20.00 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.

Протоколът написан в съдено заседание  в  10.30  часа.

 

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                              2.

Версия за печат
Свързани страници