Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 451-2017

                 Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е               №  316

 

                                                гр.Видин, 19.06.2017г.       

 

                                                   в името на народа   

 

ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ТРЕТИ   ЮНИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   СЕДЕМНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.

                                  СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:              

ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,       В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЕТКОВ,             А.Н.ДЕЛО № 451   ПО   ОПИСА   ЗА   2017 Г.,       И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД:      

 

            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от Й.А.Т. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 17-0953-000254 от 14.03.2017г. на Началник Сектор ПП-В. към ОД МВР-В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.181, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100лв./сто лева/ и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 100лв. /сто лева/ и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3м./три месеца/ за извършени административни нарушения по чл.6, т.1 от ЗДП, чл.147, ал.1 от ЗДП, чл.101, ал.3, т.8 от ЗДП и чл.103 от ЗДП.

            Жалбоподателят моли с жалбата си, да бъде уважена жалбата му, като основателна, оспорва наказателното постановление и моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано.  

            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, със съпроводителното си писмо моли да бъде потвърдено наказателното постановление.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 09.02.2017г. около 20,55ч. в гр.В., по ул.”К. А. Б.”, като водач на МПС, жалбоподателят Т. е управлявал лек автомобил „Пежо Партнер 190 С” с рег.№, в посока от Речна гара ул.”Ц. А.” към кафене „Корнер”. Водачът на автомобила е нарушил пътен знак „В 2”, при подаден сигнал за спиране от униформен служител на полицията и с включена пробляскваща светлина от служебен полицейски автомобил, лицето не е спряло и е продъло движението си в посока МОЛ-В. по ул.”Ц. С. В.”. При извършената полицейска проверка е констатирано, че въпросното МПС не е представено в срок на ГТП, лявата къса светлина не свети и ляв габарит от зад също.    

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител, както и от гласните доказателства: свидетелските показанията на актосъставителя свид.В., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, изложено по-горе, поради което се кредитират от видинският районен съд.

            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят Т. е осъществил състава на твърдяното административното нарушение по чл.6, т.1 от ЗДП, чл.147, ал.1 от ЗДП, чл.101, ал.3, т.8 от ЗДП и чл.103 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна при форма на вината пряк умисъл. Следва да понесе предвидената административно-наказателната отговорност, която административно-наказващият орган е определил и наложил правилно по вид и размер, така както е предвидено от закона, съответно на разпоредбата на чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.181, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100лв./сто лева/ и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 100лв. /сто лева/ и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3м./три месеца/. Административните нарушения по ЗДвП не са за първи път, извършителят е санкциониран и преди за такива нарушения и по този ред. От друга страна не са настъпили съществени увреждания за отделни лица или за обществените отношения.

От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0953-000254 от 14.03.2017г. на Началник Сектор ПП-В. към ОД МВР-В., с което на Й.А.Т. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание на основание чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.181, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 30лв./тридесет лева/, чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100лв./сто лева/ и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 100лв. /сто лева/ и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3м./три месеца/.

            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници