Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 739-2017

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 19.06.2017г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 19 ЮНИ 2017година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

 

при участието на секретаря………..............Красимира Илиева

Прокурора... ..............................………. сложи за разглеждане

АНД  739…....................  по описа за 2017 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в 15.55  часа се явиха:

Жалбоподателя И.Р.М. –не се явява и не се представлява.

От процесуалния представител на същия- адв.Иван Иванов е  получена молба да не се дава ход на делото. Към молбата и приложено и договор за правна помощ и съдействие.

 За Административно наказващия орган –Началника на сектор ПП към ОДМВР-Видин- редовно призовани –  се явява ю.к.Тошев с пълномощно от по-рано.

Свидетелят В.Н.В.-  редовно призован-      не се явява. По делото е постъпила молба от същия, с която уведомява съда, че е в платен годишен отпуск и не се намира в гр.Видин.

Съдът, като съобрази ,че  адв. Иван Иванов е в адвокатско дружество Славчев и Иванов, а адв.Светослав Славчев, другият член на Дружеството е съпруг на съдията – докладчик намира, че  съдията докладчик ще следва да се отведе от разглеждане на делото, за което

                          О П Р Е Д Е Л И :

           НЕ ДАВА ФОД НА ДЕЛОТО

 ОТВЕЖДА съдия Мриела Йосифова от разглеждане на АНД № 739/2017год. по описа на Районен съд-Видин.

 Делото да се докладва на Председателя на РС-Видин за определяне на друг съдия докладчик.

 Протоколът се написа в с.з. и заседанието завърши в 16.00 часа.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:                      СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници