Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 662-2016

                                               П Р И С Ъ Д А  №  358

                             

                                 гр. ВИДИН, 13.06.2017год.

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. ВИДИН на 13 ЮНИ две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

           Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                         Съдебни заседатели:1. Л.П.

                                                            2.Н.Н.

                                                                                      

секретаря Красимира Илиева и в присъствието на прокурор Кр.Кайзеров разгледа докладвано от съдията ЙОСИФОВА наказателно общ характер дело № 662  по описа за 2016 год., въз основа на данните по делото и Закона, Съдът                    

                         П Р И С Ъ Д И :

      ПРИЗНАВА  подсъдимият С.С.А., роден на ***г. в гр.Монтана, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********  за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2015г. в апартамент № „63” на вх.”В” във бл.13 в ж.к.”Гео Милев” в гр.Видин, държал огнестрелно оръжие, а именно: видоизменен газ-сигнален револвер, марка “EKOL Viper 4.5”, кал.9 мм, с фабричен номер № Е4UP-1430026 на който е отстранена поставената в цевта преграда/предпазна муфа/, което прави възможно изстрелването от револвера на а типични боеприпаси и 3 броя самоделни/атипични боеприпаса с поставена метална сачма в отвора на гилзите, без да има за това надлежно разрешение по чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ- престъпление по чл.339, ал.1, предложение” второ” от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ,за което и на основание чл.339, ал.1, предложение” второ” от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.54 и чл.36 от НК  ОСЪЖДА С.С.А. със снета по делото самоличност, като му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА”, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 Вещественото доказателство- 1 бр.револвер с надпис на него “EKOL Viper 4.5”, кал.9 мм, с фабричен номер № Е4UP-1430026 с черна ръкохватка и боеприпаси – ДА СЕ ОТНЕМЯТ В ПОЛЗА НА ДСЪРЖАВАТА.

ОСЪЖДА подсъдимия С.С.А. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата в размер на 34.85лв. / тридесет и четири лв. и 85ст./ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Видин в петнадесетдневен срок, считано от обявяването й.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                    2.

Версия за печат
Свързани страници