Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 221-2017

ПРОТОКОЛ

                                     Гр. Видин, 14.06.2017 г.

 

ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на четиринадесети юни  две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:

При участието на секретар: М. Владимирова и прокурора И. Целова

сложи на  разглеждане ЧНД № 221 по описа за 2017 г., докладвано от съдия ПЕТКОВ

На именното повикване в 9.45 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин се явява прокурор  Целова.

В. С. Г. не се явява, не редовно призован.

Изпратени са призовки на двата известни адреса и двете са върнати в цялост, със забележка, че лицето не е намерено на посочените адреси за призоваване.

По делото е получена от РП – Видин писмо със списък на роднини, съгласно което лицето не пребивава в следствените арести в местата за пребиваване в страната.

Приложено към делото е и писмо от ОД МВР Видин съгласно, което лицето е било обявено за ОДИ и не е установено.

По хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да не се дава ход на делото, същото да бъде прекратено и да бъде върнато на изпращащия орган. Видно е, че лицето не е установено и не пребивава на територията на страната.  

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 221/2017 г. по описа на РС - Видин.

ВРЪЩА съдебната поръчка на изпращащия орган – Служба за административно наказателни производства Австрия.

Протоколът написан в съдебно заседание в 9.55  ч.

 

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                

 

                     СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снема самоличността на лицето:

В. СЛАВЧЕВ Г.: роден на *** г. в гр. Плевен, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Самоличността на лицето се удостовери от ЛК № 116994127, издадена на 10.01.2007 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.

В.Г.: Съгласен съм да получа съдебните книжа без превод.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЧВА на В. Славчев Г. документи от Делегиращия съд Bezirshauptmannschaft Deutschlandsberg - Austria ХІ К-229/2014 г. приложено с обвинителен акт от Прокуратура Куманова КО. № 315/11 от 28.02.2014 г., заедно със спадащите към нея приложения, издадени от Делегиращия съд Bezirshauptmannschaft Deutschlandsberg - Austria, като същият удостовери с подписа си връчването на разписка за връчване на съдебни книжа на обвиняем.

          С оглед изпълнението на съдебната поръчка Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

            ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 221/2017 г. по описа на Видински районен съд.

            ИЗПРАЩА на Делегиращия съд Bezirshauptmannschaft Deutschlandsberg - Austria,  препис от  протокола от днешното съдебното заседание и разписка за връчване на съдебни книжа, подписана от В. Славчев Г..

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.00 ч.

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                

 

                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници