Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 790-2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                    гр.Видин, 13 юни 2017 г.

 

Видинският районен съд …………………………………....в публично

съдебно заседание на 13.06.2017 г. в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                                    Съд.заседатели: 1. ..........................

                                                                                      2. ..........................                             

 

при участието на секретаря  П. Въткова

и прокурора                            С. Кръстев              сложи за разглеждане

НОХД № 790 по описа за  2017 г.                                         докладвано

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

   На именното повикване в 11.46 часа се явиха:

   За РП-Видин се явява прокурор Кръстев.

Подсъдимият А.Е.Й. се явява в залата и с адв. И. Д. от ВАК с пълномощно от по ДП.  

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

   АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото. От името на моя подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ Й.: Поддържам казаното от адвоката ми.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

   СНЕМА самоличността на подсъдимия:

   А.Е.Й. – роден на ***г. в гр.Видин, живущ:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен,  неосъждан, ЕГН **********.

  Съдът докладва делото.

  Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Светослав Кръстев и адв.И.Д. *** в качеството си на защитник на обвиняемия А.Е.Й., ЕГН **********,***, на основание чл.381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 102/2017г. по описа на ОДМВР-Видин, прокурорска преписка № 01101/2017г. по описа на РП-Видин.

  На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.

АДВ.Д.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката.

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия А.Е.Й. – роден на ***г. в гр.Видин, живущ:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен,  неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2017г. в гр Видин, по бул. „Панония” от Колодрума към улица „Горазд” срещу сграда с № 1Б, управлявал лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3” с рег. № СВ 8184 АК, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - Алкотест 7510, с фабричен № ARDM – 0200, проба № 418 в 11,59 часа – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Предвид горното страните се споразумяха на основание чл.55, ал.1, т.1  във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК на обвиняемия А.Е.Й. за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ и „ГЛОБА” в размер на 200.00 лева.

На осн. чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК страните се споразумяха на обвиняемия А.Е.Й. *** да му бъде наложено и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане на споразумението в сила, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК Съдът приспада времето, през което лицето е било лишено от право да управлява МПС по административен ред.              

 

 Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                       

 

                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :

 

 

ПОДСЪДИМ:                                        ЗАЩИТНИК:

             /А. Й./                                          /адв.И. Д./

 

 

                                    ПРОКУРОР:

                                              /С. Кръстев/

 

Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор С. Кръстев, подсъдимия А. Й. и защитникът му адв.И. Д..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 790/2017г. по описа на Районен съд-Видин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът написан в с.з. в 11.55 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници