Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 436-2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 30.05. 2017г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 30 май 2017година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря………К.И.

прокурора  Емил Младенов...……….сложи за разглеждане

НДОХ  436..……....................  по описа за 2017год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  14.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Емил Младенов.

Подсъдимият К.З.К.- редовно призован се явява лично.

В залата се явява адв.С.А. ***, вписан под № 561в НРПП, посочен от АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия К. и назначен за такъв с определение от закрито заседание с дата 04.05.2017год.

 Подсъдимия  К.: Желая да ме защитава адв.Ст.А..

Свидетелите Б.Ц.К. и Л.В.И.- редовно уведомени-налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

         Адв. Ст.А.: Също.

         ПОДСЪДИМИЯТ К.: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че няма пречки да се даде ход на делото, за което

                                       ОПРЕДЕЛИ:

                            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

              Снема самоличността на подсъдимия.

              К.З.К., роден на ***г***, обл.Видин, ул. „Пирин”-№ 7, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  осъждан,  пенсионер по болест, с ЕГН- **********.

              Самоличността на подсъдимия се сне по данни от лична карта № 640716397, издадена на 13.08.2010год.  от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.

              СНЕМА самоличността на свидетелите:

              Б.Ц.К.- 42год.,б.р.

              Л.В.И. – 46год., б.р.

              На свидетелите се напомни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.                 

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.

             Адв. Ст.А.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

   Подсъдимия: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт преди по-вече от 7 дни.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилите се свидетели следва да бъдат освободени, за което

                                 ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите се свидетели.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия К.З.К. по силата на което, подсъдимият К.З.К., роден на ***г***, обл.Видин, ул. „Пирин”-№ 7, българин, български гражданин, женен, основно образование,  осъждан,  пенсионер по болест, с ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 03.02.2017год.  в с.Арчар, обл.Видин, по ул.”Васил Левски” с посока на движение от ул.”Арчарица” към с.Мали Дреновец, управлява МПС- лек автомобил марка „ фолксваген”, модел „ Голф” с ДК№ ВН 9996 ВН, лична собственост, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 14-1786-000632/19.11.2014г.  на Началник РУ МВР –гр. Видин и влязло в законна сила на 29.01.2017г- престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК  за което и на основание чл.343 в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК  във връзка с чл.36 от НК се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

 Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.  

Адв.Ст.А.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него.   Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

Подсъдимият К.З.К., роден на ***г***, обл.Видин, ул. „Пирин”-№ 7, българин, български гражданин, женен, основно образование,  осъждан,  пенсионер по болест, с ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 03.02.2017год.  в с.Арчар, обл.Видин, по ул.”Васил Левски” с посока на движение от ул.”Арчарица” към с.Мали Дреновец, управлява МПС- лек автомобил марка „ фолксваген”, модел „ Голф” с ДК№ ВН 9996 ВН, лична собственост, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 14-1786-000632/19.11.2014г.  на Началник РУ МВР –гр. Видин и влязло в законна сила на 29.01.2017г- престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК  за което и на основание чл.343 в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК  във връзка с чл.36 от НК подсъдимия  К.З.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/К.К./                           /С.А./

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /Е.МЛАДЕНОВ/

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

съдът ОПРЕДЕЛИ:  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия К.  и адвокат защитника му  Ст.А..

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 436/2017г. по описа на Видински районен съд.

            Протоколът написан в съдебно заседание на 30.05.2017г. и заседанието завърши в 15.10 часа.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                      СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници