Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 516-2017

РЕШЕНИЕ

№...................

гр.Видин, 30.05.2017 г.

 

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Видинският районен съд наказателна колегия на тридесети май две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

      

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. СТАНКОВА

             

при секретаря: В. У. и с участието на прокурора... разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА АНД № 516 по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона

 

РЕШИ:

         

ПРИЗНАВА обвиняемия О.Б.Б., роден на *** ***, ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с висше образование, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, когато деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото:

1.На 02.12.2014 г. в гр. Видин пред Е.Б.М. от гр. Видин - директор на Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официален документ, а именно Банкова гаранция за авансово плащане № 2154-MD-2611, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД - клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност;

2.На 04.12.2014 г. в гр. Видин, пред Ю.С.П. от гр. Видин - директор на Професионална техническа гимназия „Васил Левски" - гр. Видин, съзнателно се ползвал от неистински официални документи,   а именно: Банкова гаранция за авансово плащане № 523-MD-0412, на която е придаден вид, че е издадена от ТБ „Обединена Българска Банка" АД – клон Видин и е подписана от директора на клона Ц.Р.И. и Удостоверение на Национална Агенция за Приходите -Териториална Дирекция Велико Търново, офис Видин, изх. №. 05020140031807/09.12.2014 г. за наличието или липса на данъчни задължения на „Експертинвест" АД, гр. Видин, на което е придаден вид, че е издадено от НАП - ТД Велико Търново, офис Видин и е подписано от А.П.Г. - инспектор по приходите в НАП ТД Велико Търново, офис Видин, като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) лева.

ОСЪЖДА обвиняемия О.Б.Б., със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 145.60 (сто четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници