Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 324-2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 29.05. 2017г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 29 МАЙ 2017година.

 

             Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                            Съдебни заседатели:1.П.М.

                                                               2.С.Н.

при участието на секретаря………К.И.

прокурора  Е. Младенов.............……….сложи за разглеждане

НОХД 324  по описа за 2017 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  16.20 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Е. Младенов.

Подсъдимият Е.И.Б.- редовно уведомен се явява лично.

 В залата се явява адв. С.Л. ***, вписан под № 560 в НРПП, посочена от АС при АК –Видин за служебен защитник на подсъдимия Е.И.Б. и назначена за такава с определение от закрито заседание с дата 27.04.2017год.

 Подсъдимия Е.Б.: Желая да ме защитава адв.С.Л..

СВИДЕТЕЛИТЕ

С.М.Г.- редовно уведомен-налице.

В.В.И.-редовно призован- не се явява.

И.Е.К.-редовно призован- не се явява.

Вещото лице  Р.П.И.– налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

          Адв. С.Л.: Да се даде ход на делото.

          ПОДСЪДИМИЯ Б.: Да се даде ход на делото.

          Съдът, намира, че няма пречка да се даде ход на делото, за което

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           Снема самоличността на подсъдимия.

           Е.И.Б., роден на ***г***  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, на работа, като пещар във фирма „Лит-15” ЕООД, неженен,  осъждан, ЕГН **********.

              Самоличността на подсъдимия се сне  по данни от лична карта № 645795252, издадена на 11.06.2015год. от МВР-Видин, след което същата се върна на  подсъдимия.

          СНЕМА самоличността на свидетеля:

С.М.Г.- 37год.,б.р.

          На свидетеля се разясни отговорността по чл.290 от НК и същия обеща да говори истината, след което се изведе от залата.    

              СНЕМА самоличността на вещото лице:

             Р.П.И.  - 64 год., б.р.

              На вещото лице се напомни отговорността по чл.291 от НК и същото обеща да даде безпристрастно заключение.

               На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.  

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Моля съда да приеме, че са налице условията на чл.206, ал.5 във вр. с ал.1 от НК. Видно е, че подсъдимия освен, че е възстановил на пострадалия щети то същият е заплатил и сумата, която е следвало да се внесе в Заложната къща. В този смисъл със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетеля и вещото лице.

               Адв. С.Л.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението. Моля да се приеме, като доказателство – разписка от Заложна къща”Доверие”, от която е видно, че моят подзащитен е заплатил сумата в р-р на 40 лв. за заложения велосипед.

  ПОДСЪДИМИЯ Б.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилия се свидетел  и вещото лице, следва да бъдат освободени, за което

                                ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

На вещото лице Р.П.И. се заплати възнаграждение в размер на 20.00лв. за участието му в днешното с.з.

 Приема, като доказателство по делото разписка от 15.05.2017год. на Заложна къща” Доверие”.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия  Е.И.Б. по силата на което, подсъдимият  Е.И.Б., роден на ***г***  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, на работа, като пещар във фирма „Лит-15” ЕООД, неженен,  осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016г в гр.Видин противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел- 1 брой велосипед,  марка”CHALLENCE”  на стойност 100лв., собственост на С.М.Г. ***, като случаят е маловажен - престъпление по чл.206, ал.5 във връзка с ал.1 от НК за което и на основание  чл.206, ал.5 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл. 54 и чл.36 от НК подсъдимия Е.И.Б. със снета по делото самоличност се съгласява да  му наложи наказание  „ПРОБАЦИЯ„   със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

ПОДСДИМИЯ  Е.И.Б. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати по сметка на ОД на МВР-Видин сумата в размер на  42.32лв. / четиридесет и два лева  и 32ст./ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на  40.00лв. /четиридесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

 

         Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

 Адв. С.Л.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

 

Подсъдимият  Е.И.Б., роден на ***г***  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, на работа, като пещар във фирма „Лит-15” ЕООД, неженен,  осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016г в гр.Видин противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел- 1 брой велосипед,  марка”CHALLENCE”  на стойност 100лв., собственост на С.М.Г. ***, като случаят е маловажен - престъпление по чл.206, ал.5 във връзка с ал.1 от НК за което и на основание  чл.206, ал.5 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл. 54 и чл.36 от НК подсъдимия Е.И.Б. със снета по делото самоличност се съгласява да  му наложи наказание  „ПРОБАЦИЯ„   със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

ПОДСДИМИЯ  Е.И.Б. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати по сметка на ОД на МВР-Видин сумата в размер на  42.32лв. / четиридесет и два лева  и 32ст./ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на  40.00лв. /четиридесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

 

           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/Е.Б./                           / С.Л. /

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /Е. МЛАДЕНОВ/

 

           СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала. Същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото  са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

 ОПРЕДЕЛИ:  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Е.Б.  и адвокат защитника му С.Л. ***.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 324/2017г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 С влизане на споразумението в сила по силата на закона отпада и взетата мярка за неотклонение.

На съдебния  заседател П.М. се заплати възнаграждение в размер на 20.00лв. за участието и в днешното с.з. по настоящето дело.

На съдебния  заседател С.Н. се заплати възнаграждение в размер на 25.72лв. за участието и в днешните с.з. пред един съдия-докладчик.

            Протоколът написан в съдебно заседание на 29.05.2017год. и заседанието завърши в 16.50 часа.

 

                      

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                      СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                         2.

                                         СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници