Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 966-2011

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 27.09.2011г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

 

                                            Съдебни заседатели: 1. П.Н.

                                                                                          2. Ф.П.

 

при участието на секретаря О.П. и прокурора И. Ц. сложи за разглеждане НОХД № 966 по описа за 2011 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор И. Ц..

Подсъдимият А.И.Н., редовно призован се явява лично.

Пострадалата В.И.И., редовно призована се явява лично с повереник адв. П. Х. с пълномощно от днес, като от същия към момента постъпва молба за конституиране като частен обвинител по делото, както и като гр. ищец.

Свидетелят А.Л.Н., редовно призован, призовката е получена на 15.07.2011 г. лично не се явява.

Свидетелят Р.Р.А., редовно призован налице.

Свидетелят Д.Ц.М., редовно призован налице.

Свидетелят Д.Ц.М., нередовно призован налице.

Вещото лице А.П.И., нередовно призована, призовката е върната в цялост с отбелязване, че същата е в платен годишен отпуск до 27.09.2011 г. включително.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен, желая да сключа споразумение, моля да ми бъде назначен служебен защитник, тъй като съм безработен.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да бъде постигнато споразумение с подсъдимия, като му се назначи служебен защитник.

Съдът след като съобрази становищата на страните , данните по делото, счита че ход на делото не следва да бъде даван, същото да бъде отложено за по късен час, за което

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и насрочва същото за 11,00 часа.

Допуска правна помощ по отношение на подсъдимия А.И.Н..

Да се изпрати писмо до АС при АК Видин за определяне на служебен защитник на същия.

ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели.

Заседанието продължава в 11,00 часа.

В залата се намират страните и адв. Д. Д..

Постъпило е писмо от АС при АК Видин, с което ни уведомяват, че на подсъдимия А.И.Н. е определен служебен защитник адв. Д. О. Д., вписана под № 514 в НРПП.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Също.

СЪДЪТ

                                          О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

НАЗНАЧАВА на подсъдимия А.И.Н. служебен защитник адв. Д. О. Д., вписана под № 514 в НРПП, определена с писмо на АС при АК Видин от 27.09.2011 г.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

А.И.Н., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК №  116411251, издадена на 05.12.2001 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл. 274, ал. 1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл. 275 от НПК.                

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274 от НПК. На основание чл. 275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.

АДВ. Д.: Нямам искания по чл. 274 и чл.275 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.

ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:

 Подсъдимият А.И.Н., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2011 г. в с. Арчар, пред дом, находящ се на ул. „В. Терешкова” № 15, чрез нанасяне на удар с дърво в областта на лявата ръка, причинил на В.И.И., ЕГН ********** *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на пета дланна кост в областта на основата, със смачкване на костта, което е причинило трайно затруднение движението на ляв горен крайник – престъпление по чл. 129, ал. 2, предл. ІІ-ро, подпредл. ІІ-ро във връзка с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 129, ал. 2, предл. ІІ-ро, подпредл. ІІ-ро във връзка с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

-                             Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години, с периодичност на срещите 2 пъти седмично;

-                             Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години;

-                             Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от 3 години.

Подсъдимият се съгласява да му бъдат възложени и да заплати разноските на досъдебното производство изразходвани за вещо лице в размер на 60,00 /шестдесет/ лева по сметка на ОД на МВР Видин.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.  

На основание чл. 382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:

Подсъдимият А.И.Н., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2011 г. в с. Арчар, пред дом, находящ се на ул. „В. Терешкова” № 15, чрез нанасяне на удар с дърво в областта на лявата ръка, причинил на В.И.И., ЕГН ********** *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на пета дланна кост в областта на основата, със смачкване на костта, което е причинило трайно затруднение движението на ляв горен крайник – престъпление по чл. 129, ал. 2, предл. ІІ-ро, подпредл. ІІ-ро във връзка с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 129, ал. 2, предл. ІІ-ро, подпредл. ІІ-ро във връзка с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

-                             Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години, с периодичност на срещите 2 пъти седмично;

-                             Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години;

-                             Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от 3 години.

Подсъдимият А.И.Н. се съгласява да му бъдат възложени и да заплати разноските на досъдебното производство изразходвани за вещо лице в размер на 60,00 /шестдесет/ лева по сметка на ОД на МВР Видин.

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:

           /А.И.Н. /                          / И. Ц./

 

 

ЗАЩИТНИК:

          /адв. Д. Д./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия А.И.Н. и адвокат-защитника му адв. Д. Д..

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия    – „Подписка”.

Определението за отмяна на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 966/2011 г. по описа на Видински районен съд.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание в 11.15 часа.

 

                    

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                     

 

                                               1.

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                               2.

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници