Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 1154-2011

                                    Р Е Ш Е Н И Е №

 

                              Гр. Видин, 30.09.2011 г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд   наказателна колегия в публичното

заседание на  двадесет и шести септември  през две хиляди и единадесета година  ,

в състав:

                                                Председател:ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

                                                Съдебни заседатели:      

                                                   Членове:  

при секретаря О.П.            и в присъствието на

прокурора     като разгледа докладваното от

съдията Йончев      ЧН дело №   1154

по описа        за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по чл.155 и сл. от Закона за здравето /33/, образувано по предложение № 02092/10.08.2011 г.  на Районна прокуратура - Видин за задължително настаняване и лечение на лицето Д.     Л.         Д. с      ЕГН ********** *** 23 с ЕГН **********.

Представителят на РП - Видин заявява в с.з., че поддържа предложението за настаняване на задължително лечение.

Процесуалният представител на предложеното за настаняване лице адв.И.И. ***., че е в интерес на освидетелствания да бъде лекуван.

Освидетелстваното лице Д.     Л.           Д. с      ЕГН ********** *** 23 обещава да си пие лекарствата.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Освидетелстваният Д.     Л.         Д. с      ЕГН ********** *** 23 с ЕГН ********** е лекуван многократно в ДПБ Карлуково. Началото на заболяването му е през 1993г. и се  проявило с напрежение, безсъние и вербални халюцинации. Последвали многократни хоспитализации в различни специализирани психиатрични заведения, като между хоспитализациите Д.     Л.         Д. не приемал поддържащо лечение и не се явявал на контролни прегледи. По- рано е бил настаняван на задължително лечение на основание чл.36 от стария ЗНЗ.

Няколко месеца преди образуването на настоящото дело здравословното състояние на Д.     Л.            Д. сериозно се влошило.Той спрял да пие лекарствата си и започнал да злоупотребява с алкохол.Започнал да се държи агресивно спрямо баща си и съседите,започнал да гони децата по улиците,за да ги бие.Всички съседи се страхуват от него и при вида му се разбягват,защото Д.     Л.            Д. се държи агресивно по отношение на тях-псува ги,хвърля с камъни по тях и пр.

Заключението на вещите лица е ,че освидетелстваният страда от  параноидна шизофрения епизодично протичане с устойчив дефицит . При него са налице трайни психични увреди в резултат на психично заболяване — ендогенна психоза, като с това се покриват критериите на чл. 146 ал 1, точка 1 от 33. Поради заболяване в момента  Д. може да извърши престъпление, което представлява опасност за близките си и за околните. Във връзка с това вещите лица предлагат  да бъде настанен на задължително лечение на основание чл 162 ал 2 от Закона за здравето в ДПБ -гара Карлуково /или в стационарни условия/.  

Така установената по-горе фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства, както и от заключението на съдебно - психиатричната експертиза , която Съдът намира за компетентно извършена , поради което я кредитира.

Между така събраните доказателства няма противоречия , кореспондират помежду си и взаимно се допълват , поради което съдът ги кредитира.

При така установената фактическа обстановка , Съдът намира , че са налице изискванията на чл.155 от 33 за задължително настаняване и лечение на лицето Д.     Л.            Д. .

Налице е първата предпоставка на чл.155 от 33 за задължително настаняване и лечения на освидетелствания . Същият страда от заболяване , посочено в чл.146,ал.1,т. 1 от 33 , а именно параноидна шизофрения.

Налице е и втората предпоставка на чл.155 от 33 - лицето поради заболяването си представлява опасност както за околните , така и за себе си. По делото безспорно се установи агресивно поведение и безкритичност към заболяването си, създаващо опасност за здравето и живота на освидетелствания.

При това положение, съдът намира, че освидетелстваният следва да бъде настанен на задължително стационарно лечение в ДПБ-гара Карлуково за срок от три месеца.

По делото се установи, че у освидетелствания не е налице информирано съгласие за лечението , поради което е необходимо съдът да назначи друго лице, което да изразява това съгласие вместо него и това лице е именно В. И. - Началник сектор „Здравеопазване" при Община - гр. Луковит .

Водим от горното и на основание чл.162 от Закона за здравето , Съдът

                                                     Р     Е     Ш     И     :

 

НАСТАНЯВА Д.     Л.         Д. с      ЕГН ********** ***  на задължително лечение в ДПБ-гара Карлуково, при форма на лечение - стационарно за срок от ТРИ месеца , считано от влизане на решението в сила.

ПРИЕМА наличието на способност на лицето В. И. -Началник сектор „Здравеопазване" при Община - гр. Луковит, за изразяване на информирано съгласие вместо освидетелствания.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в седмодневен срок от днес, като обжалването на решението не спира изпълнението му .

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници