Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 1152-2011

                                    Р Е Ш Е Н И Е №

 

                              Гр. Видин, 30.09.2011 г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд   наказателна колегия в публичното

заседание на двадесет и шести септември  през две хиляди и единадесета година   ,

в състав:

                                                Председател:ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

                                                Съдебни заседатели:      

                                                   Членове:  

при секретаря О.П.            и в присъствието на

прокурора     като разгледа докладваното от

съдията Йончев      ЧН дело №   1154

по описа        за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по чл.155 и сл. от Закона за здравето /33/, образувано по предложение № 02092/10.08.2011 г.  на Районна прокуратура - Видин за задължително настаняване и лечение на лицето М.И.Б. с ЕГН ********** ***.

Представителят на РП - Видин заявява в с.з., че поддържа предложението за настаняване на задължително лечение.

Процесуалният представител на предложеното за настаняване лице адв.И.И. също счита, че е необходимо задължително лечение.

Освидетелстваното лице заяви,че е съгласен да спазва предписаното му лечение.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Освидетелстваният е второ дете в семейството и  израснал при тежки семейни конфликти - бащата бил в затвора, нанасял му често побои. Има средно специално образование ,няколко години работел като  бодигард.Към настоящия момент е разведен, пенсионер по болест. Началото на психичното заболяване е през есента на 2000 г. с параноидни и еревнаторни /ревностни/налудности и агресивно поведение.Последвали  няколко пристъпа с параноидна или параноидно-халюцинаторна симптоматика, съпътствана най-често с възбуда и агресия, поради което се е налагало стационарно лечение, включително и по реда на чл. 36 ал. 3 от стария ЗНЗ. Между хоспитализациите освидетелстваният не приемал редовно поддържаща терапия и не се явявал на контролни прегледи. Заболяването му е с хроничен ход с оформена начална личностова промяна в шизофренен стил.

            От разпита на свидетелите и събраните по делото писмени доказателства ,че установява ,че напоследък  здравословното състояние на освидетелствания силно се е влошило ,в резултат на което същият проявява агресия по отношение на околните и че има сериозна опасност освидетелстваният да нарани и дори да убие някого.М.Б. на няколко пъти палел огън в с.Рупци ,с което предизвикал пожари  и създал опасност от запалване на съседни къщи.Наложило се кметският наместник  на селото да вика пожарна за гасене на пожара.Огън бил пален пред дома на Б.,както и пред други къщи.Съседите му не смеят да заспят през нощта от страх да не ги запали.

            Във вътрешния си джоб М.Б. винаги държи нож и това го прави много опасен .Жителите на селото много се страхуват от него и се стремят да го избягват.

            Б. заплашва и дъщеря си и бившата си съпруга ,изнудва ги да му дават пари.Заплашва постоянно и бащата на бившата си съпруга ,който в резултат на прекаран инсулт е с парализирана половина от тялото.

Заключението на вещите лица е ,че освидетелстваният страда от  параноидна шизофрения и че са налице медицинските критерии за настаняването му на задължително лечение.Според вещите лица д-р Л.П.С. и д-р Г.Г. заболяването протича с чести, различни по тежест пристъпи с параноидна, понякога и халюцинаторна симптоматика, съпроводени с конфликтно, евентуално и агресивно поведение.

При проведеното интервю във връзка с покриване на критериите за първоначална оценка на риска от агресия и автоагресия бил получен общ сбор на точките  33, което означава, че според медицинските стандарти рискът за опасни прояви при него е висок и съответно са налице медицинските критерии за настаняването му на задължително лечение по чл. 162 ал. 2 от Закона за здравето .

Така установената по-горе фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства, както и от заключението на съдебно - психиатричната експертиза , която Съдът намира за компетентно извършена , поради което я кредитира.

Между така събраните доказателства няма противоречия , кореспондират помежду си и взаимно се допълват , поради което съдът ги кредитира.

При така установената фактическа обстановка , Съдът намира , че са налице изискванията на чл.155 от 33 за задължително настаняване и лечение на лицето Ивайло И. .

Налице е първата предпоставка на чл.155 от 33 за задължително настаняване и лечения на освидетелствания . Същият страда от заболяване , посочено в чл.146,ал.1,т. 1 от 3акона за здравето , а именно параноидна шизофрения.

Налице е и втората предпоставка на чл.155 от 33 - лицето поради заболяването си представлява опасност както за околните , така и за себе си. По делото безспорно се установи агресивно поведение и безкритичност към заболяването , създаващо опасност за здравето и живота на освидетелствания.

При това положение, съдът намира, че освидетелстваният следва да бъде настанен на задължително стационарно лечение в ДПБ-гара Карлуково за срок от три месеца.

По делото се установи, че у освидетелствания не е налице информирано съгласие за лечението , поради което е необходимо съдът да назначи друго лице, което да изразява това съгласие вместо него и това лице е именно В. И. - Началник сектор „Здравеопазване" при Община - гр. Луковит .

Водим от горното и на основание чл.162 от Закона за здравето , Съдът

                                                     Р     Е     Ш     И     :

 

НАСТАНЯВА М.И.Б. с ЕГН ********** ***  на задължително лечение в ДПБ-гара Карлуково, при форма на лечение - стационарно за срок от ТРИ месеца , считано от влизане на решението в сила.

ПРИЕМА наличието на способност на лицето В. И. -Началник сектор „Здравеопазване" при Община - гр. Луковит, за изразяване на информирано съгласие вместо освидетелствания.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в седмодневен срок от днес, като обжалването на решението не спира изпълнението му .

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници