Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1421-2011

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №

 

Гр.Видин 29.09. 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ВИДИНСКИЯТ ……………………..районен съд в публичното заседание на петнадесети септември

две хиляди и единадесета година    в състав    районен съдия ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

При секретаря   О.П.                             и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от  съдия Йончев                            гр.д. № 1421        по описа за 2011г. и за да се произнесе взе предвид следното :

            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Водим от горното и на основание Чл.150 СК Съдът

 

 

                                               Р         Е         Ш         И         :

 

           

            ИЗМЕНЯ РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА ,която В.Т.Ц. с ЕГН ********** *** е осъден да заплаща на  непълнолетното си дете Т.В.Т. с  ЕГН **********, подпомагана от своята майка С.Б.Ц. и  на малолетното дете си В.В.Т. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител С.Б.Ц. , всички с постоянен адрес:***.256/2006 г. по описа на Видинския районен съд от 40 лв. на 70 лв.,като

ОСЪЖДА  В.Т.Ц. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете Т.В.Т. с  ЕГН **********, подпомагана от своята майка С.Б.Ц. и  на малолетното дете си В.В.Т. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител С.Б.Ц. , всички с постоянен адрес:***  по 70 лв. месечна издръжка до изменението, прекратяването или отпадането на основанието, за което се дължи издръжка, ведно с законната лихва за всяка просрочена вноска до отпадане или изменение на основанието за плащане,като иска до пълния му размер ОТХВЪРЛЯ.

            ОСЪЖДА В.Т.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху уважения размер на предявения граждански иск в размер на 86,40 лв.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта му относно увеличената месечна издръжка.

            Решението подлежи на  обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от 29.09.2011 г. съгласно Чл.315 ал.2 ГПК.

           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници