Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 963-2011

                                                П Р И С Ъ Д А №

 

гр. В., 28.09.2011 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

В.СКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД  ……………………………

на     двадесет и осми септември две хиляди и  единадесета година в открито  съдебно заседание, в следния състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.

    Съдебни заседатели: 1.   М.А.

                                     2.   В.Т. ***..............................................

в присъствието на  прокурора.  К. Кайзеров      разгледа

докладвано от     СЪДИЯ  П. НДОХ №  963/2011 г.

На основание данните по делото и Закона

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  П.Б.Д.  роден на *** ***, обл. В., ул. „Т.” № , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че   на 18.02.2011 г. в с. Д., обл. В., от гробищния парк на с. Д., обл. В. в съучастие като съизвършител с В.А.В. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 2 бр. крила на метална портална врата с размери 2,5 м. х 1,5 м. на стойност 180.00 лв., собственост на кметство с. Д., от владението на МОЛ П.А.Г. ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. 

ПРИЗНАВА подсъдимия  В.А.В.  роден на *** ***,   обл. В., ул. „В. Т.” №, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че   на 18.02.2011 г. в с. Д., обл. В., от гробищния парк на с. Д., обл. В. в съучастие като съизвършител с П.Б.Д. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 2 бр. крила на метална портална врата с размери 2,5 м. х 1,5 м. на стойност 180.00 лв., собственост на кметство с. Д., от владението на МОЛ П.А.Г. ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. 

ПРИЗНАВА подсъдимия  П.Б.Д.  роден на *** ***, обл. В., ул. „Т.” № , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че   на 18.02.2011 г. в с. Д., обл. В., от гробищния парк на с. Д., обл. В. в съучастие като съизвършител с В.А.В. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 2 бр. крила на метална портална врата с размери 2,5 м. х 1,5 м. на стойност 180.00 лв., собственост на кметство с. Д., от владението на МОЛ П.А.Г. ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като случаят е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 42а от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  една година и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една година.

ПРИЗНАВА подсъдимия  В.А.В.  роден на *** ***,   обл. В., ул. „В. Т.” № , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че   на 18.02.2011 г. в с. Д., обл. В., от гробищния парк на с. Д., обл. В. в съучастие като съизвършител с П.Б.Д. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи: 2 бр. крила на метална портална врата с размери 2,5 м. х 1,5 м. на стойност 180.00 лв., собственост на кметство с. Д., от владението на МОЛ П.А.Г. ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като случаят е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание  същия текст и във вр. с чл. 42а от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  една година и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една година.

ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят солидарно на държавата по сметка на ОД МВР В. сумата 30.00 лв. /тридесет лева/ за изготвяне на експертиза и по сметка на ВСС София сумата в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ за явяване на вещо лице в съдебно заседание.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред ВОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                      2.

Версия за печат
Свързани страници