Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 740-2011

                          П    Р    И    С    Ъ    Д    А

 

                                                  №   524

                                         гр. Видин, 27.09.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд - наказателна колегия – двадесет и седми септември, две хиляди и единадесета година, в откритото съдебно заседание,в следния състав: 

                                                   Председател: АНЕЛИЯ РАШЕВА

 

                                    Съд.заседатели: 1. С.Г.Ф.

                                                                       2. Р.К.Д.

 

                                                                      

 

при секретаря Е. Н. и с участието на прокурора Е. Младенов разгледа докладваното от съдията А. РАШЕВА НОХД № 740 по описа за 2011 г. и въз основа на данните по делото и закона:

             

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Г.В.П. родена на *** ***, живуща ***, българка, с българско гражданство, със средно-специално образование, омъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 19.06.2008 г.в гр. Видин-чрез използване на неистински официален документ-нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 181/2008 г, на който е придаден вид, че е подписан от посочените в него ипотекирани длъжници В.В.К. и Татяна П. Димитрова, схема на самостоятелен обект в сграда № 1086/10.06.2008 г. и скица № 534/10.06.2008 г. на поземлен имот, които не са оригинали и им е придаден вид, че са подписани от В.П.Г. и М.С.Н. и подпечатани с печата на СГКК-Видин, пред търговска банка „ОББ” АД-клон Видин център, получила без правно основание чуждо движимо имущество-сумата от 73 600 лв., посредством Е.С.П. с ЕГН ********** ***, на който му били отпуснати, като ипотечен кредит, като имуществото е в големи размери-престъпление по чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК й налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ години, изтърпяването на което отлага при условията на чл. 66 от НК за срок от 5 /пет/ години.

ОСЪЖДА Г.В.П. ***, ЕГН ********** да заплати на „ОББ” АД- София, с ЕИК по БУЛСТАТ 000694959 сумата от 73 010 /седемдесет и три хиляди и десет/ лв., представляваща претърпени имуществени вреди вследвствие на извършеното деяние, ведно със законната лихва считано от датата на увреждането, както и сумата от 4 166.83 /четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 83 ст./ лева, представляваща направени разноски по събиране на главницата.

ОСЪЖДА Г.В.П. ***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сумата в размер на 204.00 /двеста и четири/ лв. разноски по делото за експертиза.

          Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред ВОС в 15 дневен срок от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                           Съдебни заседатели: 1.

                                                                                                                 

2.

Версия за печат
Свързани страници