Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2396-2016

Р Е Ш Е Н И Е № 63

 

гр. В., 24.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            В.ски районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       Председател:Даниел Димитров при секретаря М. В. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 2396 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищцата Т.М.В. ***/ съдебен адрес:***/, ЕГН ********** е предявила против ответника В.Й.В. ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл.49 ал.1 СК.

Водим от горното, Съдът,

 

                                       Р    Е          Ш   И:

ПРЕКРАТЯВА с развод, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, гражданският брак между Т.М.В. ***, съдебен адрес:***, ЕГН ********** и В.Й.В. ***, ЕГН **********, сключен с акт за гр.брак № 474/25.12.1994 г. на Община-В., без Съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение.

ОСЪЖДА Т.М.В. ***, съдебен адрес:***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд-В. окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.Й.В. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд-В. окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

След влизане в сила на решението за прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име В..

Страните са заявили, че нямат претенции за ползване на семейното жилище, не претендират издръжка един към друг, че са уредили взаимоотношенията си, както и че нямат претенции за разноски.

Решението в частта му, с която се допуска развод, може да бъде  обжалвано пред В.ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му  на страните.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници