Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1120-2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин,16.08.2011г.

 

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  шестнадесети  август две хиляди и единадесета година в състав:

 

                        Председател: АНДРЕЙ  ДЕЧЕВ

           Съдебни заседатели: 1.

                                                                               2.

                                                                                       

при участието на секретаря Д.Ж. и прокурора      

сложи за разглеждане НОХ дело №1120 по описа за 2011г.

докладвано от съдия ДЕЧЕВ

          На именното повикване в  часа се явиха:

За РП-Видин се явява прокурора  Каменова

Подсъдимият се явява лично

Свидетелите налице

Подсъдимият: Моля да допуснете правна помощ по отношение на мене не разполагам със средства за заплащане на адвокат, като моля да ме бъде назначен служебен защитник.

Съдът О П Р Е Д Е Л И:

Допуска правна помощ по отношение на подсъдимия М.В.М. като  да се изпрати искане до САК Видин за определяне на служебен защитник

Отлага заседанието за  10.30ч.

Заседанието продължава в 10.30ч. както на именното повикване се явиха

За РП-Видин се явява прокурора  К

Подсъдимият се явява лично

Явява се адв.С Л Д  вписана под №560 в НРПП и определена за служебен защитник на подсъдимия

Подсъдимият: Съгласен съм да ме защитава адв. Д.

Съдът ОПРЕДЕЛИ:

 НАЗАНАЧАВА адв.С. Л. Д.  вписана под №560 в НРПП и определена за служебен защитник на подсъдимия  М.В.М.

          По хода на делото.

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото. Нямам искания по чл.274 и  275 НПК. Нямам искания по чл.274 и  275 НПК.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.Също.

          Подсъдимият: Също.

Съдът   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

М.   В.  М. роден на  ***г***,живущ ***,българин,български гражданин,женен,със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН**********

       Прокурорът: Със защитника на подсъдимия  сме постигнали споразумение в следния смисъл: М.   В.  М. роден на  ***г***,живущ ***, българин,български гражданин,женен,със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН**********

за ВИНОВЕН в това,че  на 02.08.2011г. около 20.10ч. в гр.Видин по ул.”Гео Милев” в посока  от бул.”Панония” към ул.”Цар Симеон Велики” управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка”Сеат”,модел „Ибиза” с ДК№ лична собственост,с концентрация на  алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,28 на хиляда,установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза№97/04.08.2011г. на НТЛ при ОД на МВР-Видин –престъпление по чл.343б,ал.1 от НК,  като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК и чл.42а,ал.2 от НК следва да и се наложи наказание”Пробация” със следните пробационни мерки:

1.Задължителни регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2.Задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от девет  месеца.

На основание чл.343Г от НК подсъдимия М.В.М. следва да ме се наложи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца като на основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето,през което е бил лишен от упражняване на това право по административен ред,считано от 02.08.2011г.

          Адв.Д.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.Съгласен съм с него.

Подсъдимият: Разбирам обвинението, признавам се за виновна, разбирам условията на споразумението. Ясни са ми последиците от него, съгласна съм със споразумението и заявявам,че доброволно ще го подпиша, като се отказвам от съдебно разглеждане на делото  по общия ред.

Съдът освобождава явилите се свидетели

           Съдът на основание чл.384 във вр. с  чл.382,ал.6 от НПК

                            О П Р Е Д Е Л И :

 ВПИСВА  ОКОНЧАТЕЛНОТО  споразумение.

           Подсъдимият М.   В.  М. роден на  ***г***,живущ ***, българин,български гражданин,женен,със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН в това,че  на 02.08.2011г. около 20.10ч. в гр.Видин по ул.”Гео Милев” в посока  от бул.”Панония” към ул.”Цар Симеон Велики” управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка”Сеат”,модел „Ибиза” с ДК№ лична собственост,с концентрация на  алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,28 на хиляда,установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза№97/04.08.2011г. на НТЛ при ОД на МВР-Видин –престъпление по чл.343б,ал.1 от НК,  като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК и чл.42а,ал.2 от НК следва да и се наложи наказание”Пробация” със следните пробационни мерки:

1.Задължителни регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2.Задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от девет  месеца.

На основание чл.343Г от НК подсъдимия М.В.М. лишава от право да управлява МПС за срок от четири месеца като на основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето,през което е бил лишен от упражняване на това право по административен ред,считано от 02.08.2011г

                                   СПОРАЗУМЕЛИ     СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                      ПРОКУРОР:

 

 

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

 

         Съдът на основание чл.384 във вр с чл.382, ал.7 от НПК установи, че  така изложеното споразумение не противоречи на закона и  морала,както и че причинената от деянието вреда е възстановено  изцяло на пострадалото лице, поради което на същото основание  

                               О П Р ЕД Е Л И :

        ОДОБРЯВА сключеното м/у страните по НОХД №1120/2011г. споразумение.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 1120/2011г по описа на ВРС.

       На основание чл.309 ,ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „подписка” спрямо подсъдимия М.В.М.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и има силата на влязла в сила присъда.

        Протоколът написан в 11.00 часа.

 

 

                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                             СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници