Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1431-2011

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       гр.Видин 17.08.2011 г.

                                                                                 

  

  В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд гражданска…………………….колегия в публичното

заседание на седемнадесети август………………………………………………..

през две хиляди и единадесета.……………………………….година  в състав:

                                                                      Председател : Андрей Дечев

                                                          Съдебни заседатели :………………………..

                                                                              Членове :

при секретаря  Д.Ж.…………......................………...   и в присъствието на

прокурора ………………………………………..  като разгледа докладваното от

съдия Дечев.………………….……………………….....гр.дело №1431  по описа

за 2011…..год. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Водим от горните съображения Съдът

 

                        Р                     Е                     Ш                    И                     :

 

 

            ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Й.Й.Т. *** с ЕГН ********** *** с дата на раждане ***г., и двамата със съдебен адрес гр.София, ул.”Рачо Димчев”№8, ет.1, сключен с удостоверение за граждански брак от 11.07.2010г. на Община, гр.София, р-н Средец, по взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение КАТО :

            Молителите са заявили, че нямат родени от брака си деца, поради което нямат какво да решават по отношение на въпросите, свързани с родителски права, издръжка и лични контакти между родители и деца.

Молителите са заявили, че нямат придобити по време на брака им недвижими имоти, МПС-та и влогове, които са семейна имуществена общност, а по отношение на движимите вещи придобити по време на брака им, същите са поделени доброволно, извънсъдебно, поради което нямат спорове в тази връзка.

Молителите са заявили, че нямат регистрирани по време на брака им фирми по смисъла на Търговския закон, поради което нямат какво да решават в тази връзка.

Молителите са заявили, че не претендират един към друг за заплащането на издръжка за в бъдеще.

            След влизане на решението в сила съпругата ще продължи да носи предбрачното си фамилно име С..

            ОСЪЖДА Й.Й.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт  ДТ по делото в размер на 20 / двадесет/ лева.

            ОСЪЖДА И.С. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт  ДТ по делото в размер на 20 / двадесет/ лева.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници