Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 956-2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. В., 26 ЮЛИ 2016г.

 

 

В.ският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на двадесет и шести юли две хиляди и шестнадесета година.

 

                     Председател: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА

Съдебни заседатели:

при участието на секретаря………Е.Н.

прокурора   Ваня Ненкова.……….сложи за разглеждане

НДОХ  956..……....................  по описа за 2016 год. докладвано

от Съдия ГЕРАСИМОВА.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За Районна прокуратура В. прокурор Ненкова.

Подсъдимият М.П.М. *** се явява лично и с адв. Г. Г. с пълномощно от по-рано.

Подсъдимият Н.В.В.- се явява лично  и с адв. Г.Г. *** с пълномощно от по рано.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото предвид наличието на съгласие за споразумение със защитата.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото. От името на моите подзащитни заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Поддържам казаното от моят адвокат. Съгласен съм със споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ В.: Поддържам казаното от моят адвокат. Съгласен съм със споразумението.

Съдът

                                       ОПРЕДЕЛИ:

                          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимите:

          М.П.М., роден на *** ***, обл. В., ул.”В.К.” № 14, българин, българско гражданство, неженен- живее на семейни начала,  основно образование, земеделски производител, не осъждан, ЕГН **********.

         Самоличността се сне по данни от ДП и от подсъдимия.

         Н.В.В., роден на *** ***, обл. В., ул.”В.К.” № 14, българин, българско гражданство, неженен- живее на семейни начала, основно образование, земеделски производител, не осъждан, ЕГН **********.

         Самоличността се сне от лична карта № 642609722, издадена на 18.08.2011 г. от МВР- В., след което се върна на подсъдимия.

Съдът докладва делото.

Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура В. с адвокат от АК В., Г.Г. в качеството му на защитник на обвиняемите М.П.М. *** и Н.В.В. ***, с което страните са постигнали съгласие относно извършеното деяние, формата на вината и наказанието, което следва да бъде понесено от М. и В..

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва  подсъдимите, разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са с тях и доброволно ли са подписали същото.

Подсъдимият М.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

Подсъдимият В.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Ще Ви моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на Закона и морала.

Адв.Г.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Също.

ПОДСЪДИМИЯТ В.: Също.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК

Съдът    

                                    ОПРЕДЕЛИ:

Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.

          Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение в съдебния протокол, както следва:

           Подсъдимия М.П.М.,  роден на *** ***, обл.В., ул.”В.К.”-№ 14, българин, българско гражданство, неженен- живее на семейни начала,  основно образование, земеделски производител, не осъждан, ЕГН-********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на      15.06.2016 г., в  кравеферма,     собственост     на     В.И.Б., находяща се в стопанския двор на с. С.Б., обл. В., в съучастие като съизвършител с Н.В.В., ЕГН ********** нанесъл побой на И. П.   Б.   с  ЕГН ********** ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно задруднение движението на десен горен крйник, трайно затруднение движението на десен долен крайник  и  трайно  затруднение  движението  на  ляв  долен крйник- престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК.

            Подсъдимият М.П.М. със снетата по делото самоличност е съгласен да му бъде наложено наказание при условията на  чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК „ Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ  МЕСЕЦА.

            На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание да се отложи за срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

            Подсъдимия Н.В.В., роден на *** ***, обл.В., ул.”В.К.”-№ 14, българин, българско гражданство, неженен- живее на семейни начала,  основно образование, земеделски производител, не осъждан , ЕГН-********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на      15.06.2016 г.,     в   кравеферма,     собственост     на     В.И.Б., находяща се в стопанския двор на с.С.Б., обл.В., в съучастие като съизвършител с М.П.М., ЕГН **********  нанесъл  побой   на   И.   П.   Б. с ЕГН********** ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно задруднение движението на десен горен крйник, трайно затруднение движението на десен  долен крайник  и  трайно  затруднение  движението  на  ляв  долен   крйник- престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК.

Подсъдимият Н.В.В. със снетата по делото самоличност е съгласен да му бъде наложено наказание при условията на  чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 2 във връзка с чл.55,ал.1, т.2, буква ”б” във връзка с чл.42а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК  наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

-задължителни преиодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от 1 година

 Подсъдимите М.П.М. и Н.В.В. със снетата по делото самоличност се съгласяват - Веществените доказателства по делото, а именно: 2 бр. пепелници и 1 бр. завивка, оранжева на цвят да се върнат на собственика В.И.Б..

            Подсъдимите М.П.М. и Н.В.В. със снетата по делото самоличност се съгласяват - Веществените доказателства, газов пистолет ЕКОL FIRAT MAGNUM с № ЕF890425, кал. 9 мм.. 1 бр. пълнител и 1 бр. патрон – да се отнемат в полза на държавата.

          Останалите веществени доказателства - 1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ изрязани нокти от лява ръка на И. П. Б. с ЕГН **********, обозначен като обект № 1, 1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ изрязани нокти от дясна ръка на И. П. Б., ЕГН: **********,обозначен като обект № 2

-1 бр. хартиен плик съдържащ обтривка от вътрешната страна на устната  кухина  на  И.  П.  Б.,ЕГН**********,
обозначен като обект №3

-1 бр. хартиен плик съдържащ обтривки от червено-кафява течност иззети от цимент в стопански двор в с.С.Б., обозначени като обект №1

-1 бр. хартиен плик съдържащ обтривка от петно с червено-кафяв цвят иззет от стопански двор в с.С.Б., обозначен като обект №2

-1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ 1/един/бр. шапка с надпис „ХUFENG R", обозначена като обект №3

-1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ изрязани нокти от дясна ръка на М.П.М., обозначен като обект № 1

-1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ изрязани нокти от
лявата ръка на М.П.М., обозначен като обект №2

-1  бр.  1  бр. найлонов плик тип „спейсбек"  съдържащ  изрязани
нокти от лява ръка на Н.В.В., обозначен като
обект №1

-1 бр. найлонов плик тип „спейсбек" съдържащ изрязани нокти от
дясна ръка на Н.В.В., обозначен като обект
№ 2, следва да останат по делото.

 

        Подсъдимите М.П.М. и Н.В.В. със снетата по делото самоличност се съгласяват да им бъдат възложени разноските по делото и да заплатят в полза на държава по сметка на ОД на МВР- В. сумата в размер на 70.00 лева, изразходвани за вещи лица и експертиза на досъдебното производство.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

 

ПРОКУРОР:.................                  ПОДСЪДИМ:.....................

 

/В.Ненкова/                          /М.М. /

 

                                                   ПОДСЪДИМ:...................

 

                                                 /Н.В./

 

ЗАЩИТНИК:......................

 

                                                                                  /Г. Г./

 

Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384 ал.3, във вр. с чл.382 ал.7 НПК

                                             ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура В., представлявана от прокурор В.Ненкова, подсъдимите М.М., Н.В. и защитникът му адв. Г. Г. от ВАК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 956/2016г. по описа на В.ски районен съд.

Определението за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

          На основание чл. 309 ал. 2 от НПК,

                                          О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия М.П.М. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

          ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Н.В.В. мярка за неотклонение „Домашен арест”.

            На основание чл. 309 ал. 4 НПК, определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.            

Протоколът написан в съдебно заседание на 26.07.2016 г. и заседанието завърши в 11.20 часа.

 

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                 СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници