Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 473-2016

                             П Р О Т О К О Л  

 

                                               гр. В., 30.05.2016 г.

 

          В.ски районен съд, Гражданско отделение, 7-ми състав, в публично

   съдебно заседание на тридесети май две хиляди и шестнадесета  година в

   състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ

           

при участието на секретаря.. … Г. Н. ..................................................

и прокурора................................................сложи  за   разглеждане.............

гражданско дело   №  473......по описа за ............2016 година....................

докладвано от  СЪДИЯ КРУМОВ.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Законният представите на ищеца В.В.Й. уведомена по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, явява се лично и с адв. М. с пълномощно от по-рано по делото.

Ответникът Б.В.Г. уведомен в предходно заседание, явява се лично и с адв. Г. с пълномощно от днес по делото.

Постъпило е Споразумение от страните по делото.

Адв. М. – да се даде ход на делото.

Адв. Г. – да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което  

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

 

Адв. М. - постигнали сме спогодба в смисъл:

 

Б.В.Г., ЕГН: **********, се задължава да заплаща на дъщеря си Ванеса Бисерова В., ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител В.В.Й., ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 120.00лв./сто и двадесет/ лева, считано от 01.06.2016г. до изменение, отпадане или прекратяване на основанието за даването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени.

Законен представител на ищеца - съгласна съм със спогодбата.

Ответник - съгласен съм със спогодбата.

 

                          СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Законен представител на ищеца :                              Ответник:

В.Й.                                                                                    Б.Г.

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на Закона и морала и следва да се одобри, за което

ОПРЕДЕЛИ:

Одобрява постигнатата днес спогодба между страните съгласна която, Б.В.Г., ЕГН: **********, се задължава да заплаща на дъщеря си Ванеса Бисерова В., ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител В.В.Й., ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 120.00лв./сто и двадесет/ лева, считано от 01.06.2016г. до изменение, отпадане или прекратяване на основанието за даването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

Адв. М. – на основание чл. 232 от ГПК, правя оттегляне на иска за заплащане на издръжка за периода от 01.03.2015г. до датата на завеждане на исковата молба.

 Адв. Г. – давам съгласие за исканото оттегляна на иска.

По реда на чл. 232 от ГПК,  

Съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 Допуска оттегляне на иска по чл. 149 от СК, за заплащана на издръжка за периода от 01.03.2015г. до 26.02.2016г.

 Прекратява производството по гражданско дело № 473/ 2016г. по описа на Районен съд гр. В. в частта на иска по чл. 149 от СК, за заплащана не издръжка за периода от 01.03.2015г. до 26.02.2016г.

 Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. В. в едноседмичен срок, считан от днес.

 Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Осъжда Б.В.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Районен съд гр. В., сумата от 86.40лв./осемдесет и шест лв. и четиридесет ст./ лева, за държавна такса върху присъдената издръжка.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. В. в едноседмичен срок, считан от днес.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 Прекратява производството по гражданско дело № 473/ 2016г. по описа на Районен съд гр. В..

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. В. в едноседмичен срок, считан от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.10 часа.

 


                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници