Районен съд - Видин > Магистрати > Магистрати


Магистрати


1-01-2010, 12:14

В Районен съд Видин работят 17 магистрати, от тях трима държавни съдия-изпълнители и двама съдии по вписванията

ПРЕДСЕДАТЕЛ


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ


СЪДИИ


ДЪРЖАВНИ СЪДИЯ–ИЗПЪЛНИТЕЛИ


СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА


Върни се назад