Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Контакти

                               К О Н Т А К Т И

 

         Съдебен администратор             094 / 600-720

         Административен секретар         094 / 600-782,

                                                          факс 600 791

         Регистратура                              094 / 600-797

         Бюро съдимост                           094 / 600-796

         Гражданско деловодство            094 / 600-795

         Гражданско деловодство            094 / 600-793

         Наказателно деловодство           094 / 601-481

         Системен администратор            088 / 896-48-21

         Главен счетоводител                  094 / 600-737

         ДСИ- канцелария                        094 / 600-792

 

         Email - rs_vidin@yahoo.com

        

         Съдебно изпълнение - dsividin@abv.bg

Версия за печат
Свързани страници