Главна » Справки по дела » мотиви по НОХД № 1358-2011
Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2017 (178)
Юни 2017 (171)
Май 2017 (189)
Април 2017 (190)
Март 2017 (203)
Февруари 2017 (177)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1358-2011

МОТИВИ към присъда №768 по НОХД № 1358 по описа на Видински районен съд за две хиляди и единадесета година

 

        Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура Видин, с който е повдигнато обвинение против: Й.Ц.Н. - роден на ................ в с. Д., общ. З., обл. П., живущ в с.Д. ....................., българин, български гражданин, женен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН: ................

В Т О В А, Ч Е:

На 31.01.2011г. в гр. Видин, в района на ГКПП-Ферибот-Видин, държи в лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № КН 21  19 АТ, собственост на "ДЖОКИ И ТЕ" ЕООД, акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: "Марлборо" /бяло/ - 44 бр. кутии с цигари на стойност 220 лв.; "Марлборо" /червено/ - 20 бр. кутии с цигари на стойност 100 лв.; "ЛМ" /син/ -29 бр. кутии с цигари на стойност 121,80 лв. и "ЛМ" /червен/ - 69 бр. кутии с цигари на стойност 289,80 лв., всички стоки на обща стойност 731,60 лв., като случая е немаловажен - престъпление по чл.234, ал.1, пред. ІІ-ро от НК.

        Представителят на - РП Видин в с.з. заяви, че поддържа обвинението, така както е повдигнато с обвинителният акт.

          Подсъдимият Н. заяви в присъствието на защитника си, че се признава за виновен, като изрази желание делото да се гледа по реда на глава двадесет и седма от НПК - съкратено съдебно следствие.

          Съдът, като се запозна с доказателствата по делото прие за установено следното:

          Свид. Д.Б. - полицай в 01ГОДГ при ГПУ -Видин, бил на работа на 31.01.2011 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч. За времето от около 18.00 ч. до 19.00 ч. в хале на ТМУ, находящо се в зоната на ГКПП - Видин бил отклонен от трасе "изход" лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № КН 2119 АТ, управляван от подс. Й.Ц.Н., който пътувал сам в автомобила. При извършената проверка в автомобила, в багажа на Н., били открити кутии с цигари от марките "Марлборо" и "ЛМ", върху които били поставени сръбски бандероли, общо 162 бр. кутии. Кутиите с цигари били насипни и се намирали на различни места в багажа на Н. - в сака му, в дрехите му, които били поставени на закачалка в автомобила, както и на други места. Проверяващите служители задали въпроси на Н. относно откритите цигари без български акцизен и той отговорил, че са за лична консумация, предвид пътуването му извън пределите на страната за по-дълго време. Тъй като смяната на групата на свид. Б. приключвала работа, в 19.00ч. застъпила следващата сформирана група, на която предходната група предала случая. По ДП е разпитан свид. П.Г. -полицай при ГПУ-Видин, включен в смяната, покриваща времето след първата група, който е заявил, че колегите му от предходната смяна предали проверката на спрения на трасе "изход" лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № КН 21 19 АТ, управляван от подс. Н. .

Общият брой на откритите в автомобила, управляван от подс. Н. , кутии с цигари бил общо 162 бр., както следва: " Марлборо" - бяло - 44 бр. кутии., "Марлборо" - червено - 20 бр. кутии, "ЛМ" - син - 29 бр. кутии, "ЛМ" - червен - 69 бр. кутии, като върху всички били поставени бандероли на Република Сърбия. След констатираното на място бил извикан гл.полицай В.И. -ГПУ-Видин, на когото подс. Н. предал откритите цигари с протокол за доброволно предаване, като обяснил, че същите са за негови лични нужди.

По делото е назначена съдебно-стоковедческа експертиза, заключението на която сочи, че стойността на акцизните стоки, предмет на престъплението, възлиза на сумата от общо 731.60 лв.

    

  Горната фактическа обстановка се потвърждава от  показанията на свид. Д.Ц.Б. и П.П.Г., от самопризнанията на подс. Н., както и от приложените към делото писмени  и гласни доказателствени средства, имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото.

        Между изброените доказателства няма противоречия, същите си кореспондират, взаимно се подкрепят и  допълват, поради което съдът ги кредитира изцяло.

         С оглед изброените и обсъдени по-горе доказателства съдът счита, че подсъдимият Н. е осъществил от субективна и обективна страна състава на чл.234, ал.1, предл. второ от НК.

         От обективна страна на 31.01.2011г. в гр. Видин, в района на ГКПП-Ферибот-Видин, държи в лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № КН 21  19 АТ, собственост на "ДЖОКИ И ТЕ" ЕООД, акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: "Марлборо" /бяло/ - 44 бр. кутии с цигари на стойност 220 лв.; "Марлборо" /червено/ - 20 бр. кутии с цигари на стойност 100 лв.; "ЛМ" /син/ -29 бр. кутии с цигари на стойност 121,80 лв. и "ЛМ" /червен/ - 69 бр. кутии с цигари на стойност 289,80 лв., всички стоки на обща стойност 731,60 лв., като случая е немаловажен .

       От субективна страна той е извършил това деяние при форма на вината пряк умисъл - съзнавал е обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, който е знаел, че не е следвало да държи акцизни стоки без български акцизен бандерол, но въпреки това на въпросната дата го е направил .

            За описаното престъпление е предвидена наказателна отговорност “лишаване от свобода” от една до шест години и 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7.

Подс.Н. е неосъждан, видно от приложеното свидетелство за съдимост, което обстоятелство съдът намира за смекчаващо вината му.

В конкретния случай съдът приема, че за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК, на подсъдимия Н. следва да се наложи наказание “лишаване от свобода”  за срок от една година и шест месеца”, като след редуцирането на така определения размер на основание чл. 58а, ал.1 от НК,   Н. следва да изтърпи наказание “лишаване от свобода”   за срок от една година, което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200лв.

 На основание чл. 234, ал.3 от НК цигарите, предмет на настоящето обвинение следва да се отнемат в полза на държавата.

Подс Н. следва да заплати в полза на ОДМВР-Видин сумата от 40 лв. направени от тях разходи за вещо лице, а така също и сумата от 50 лв. в полза на ВСС направени разноски за вещо лице в съдебното производство.

Съдът счита, че така определеното наказание е справедливо, като налагането на същото в по-голям размер не би съответствало на характера на извършеното престъпление като се има предвид и степента на настъпилите общественоопасни последици.

            Причина за извършеното престъпление е ниското правосъзнание и незачитане на установения правов ред от страна на подс. Н. .

 

            Водим от горното, съдът постанови присъдата си.

 

           

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници
  • присъда по НОХД № 1358-2010
  • споразумение по НОХД № 466-2012
  • мотиви по НОХД № 177-2012
  • присъда по НОХД № 1302-2011
  • мотиви по НОХД № 232-2013