Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
График - Януари 2014
още...
График - Декември 2013

Съдебни заседания и дежурства през Декември 2013

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

02 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

03 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Попиванов

04 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

05 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Стоянова

06 петък

Крумов

4

Цветков

09 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Станкова

10 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Николова

11 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Крумов

12 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

13 петък

Крумов

5

Попиванов

16 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Николова

17 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Стоянова

18 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Станкова

19 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Йосифова

20 петък

Крумов

4

Цветков

27 петък

Крумов

4

Петков

30 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 сл.обяд

Петков

още...
График - Ноември 2013

Съдебни заседания и дежурства през Ноември 2013

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 петък

Крумов

4

Йосифова

04 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

6
4 сл.обяд НДОХ
4
5

Дечев

05 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Николова

06 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

07 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
5 сл.обяд
4

Цветков

08 петък

Крумов

5

Станкова

11 понеделник

Попиванов
Стоянова
Йосифова
Крумов

4
5
4 сл.обяд НДОХ
6

Николова

12 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Стоянова

13 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

14 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4
5 сл.обяд

Крумов

15 петък

Крумов

4

Йосифова

18 понеделник

Стоянова
Йосифова
Крумов
Попиванов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Дечев

19 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Димитров

20 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

21 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
4 сл.обяд
4

Петков

22 петък

Крумов

4

Стоянова

25 понеделник

Стоянова
Йосифова
Крумов
Попиванов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Цветков

26 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Димитров

27 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Крумов

28 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
4 сл.обяд
4

Петков

29 петък

Крумов

4

Дечев

още...
График - Октомври 2013

Съдебни заседания и дежурства през Октомври 2013

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Крумов

02 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

03 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

04 петък

Крумов

5

Станкова

07 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

4
4 сл.обяд НДОХ
6
5

Цветков

08 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Николова

09 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

10 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

11 петък

Крумов

4

Йосифова

14 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Цветков

15 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Крумов

16 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

17 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

18 петък

Крумов

 

Стоянова

21 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Цветков

22 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

23 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

24 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Стоянова

25 петък

Крумов

4

Дечев

28 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Николова

29 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

30 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

31 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Крумов

още...