Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
График - Януари 2015

Съдебни заседания и дежурства през Януари 2015

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

05 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

06 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Стоянова

07 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

08 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

09 петък

Крумов

4

Цветков

12 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Станкова

13 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Николова

14 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Йосифова

15 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Крумов

16 петък

Крумов

5

Попиванов

19 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

20 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Димитров

21 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Димитров

22 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Йосифова

23 петък

Крумов

4

Дечев

26 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Петков

27 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Николова

28 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Станкова

29 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Крумов

30 петък

Крумов

4

Стоянова

още...
График - Декември 2014

Съдебни заседания и дежурства през Декември 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

02 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Стоянова

03 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

04 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

05 петък

Крумов

4

Цветков

08 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Николова

09 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Димитров

10 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Йосифова

11 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Крумов

12 петък

Крумов

5

Попиванов

15 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

16 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Димитров

17 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Станкова

18 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Йосифова

19петък

Крумов

4

Дечев

22 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Николова

23 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Крумов

29 понеделник

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Станкова

30 вторник

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд

Петков

още...
График - Ноември 2014

Съдебни заседания и дежурства през Ноември 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

03 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

04 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Стоянова

05 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

06 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

07 петък

Крумов

4

Цветков

10 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Николова

11 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Димитров

12 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Йосифова

13 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Крумов

14 петък

Крумов

5

Попиванов

17 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

18 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Димитров

19 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Станкова

20 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Йосифова

21 петък

Крумов

4

Дечев

24 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Николова

25 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Крумов

26 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Станкова

27 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд

Петков

28 петък

Крумов

4

Стоянова

още...
График - Октомври 2014

Съдебни заседания и дежурства през Октомври 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 сряда

Петков
Цветков
Дечев
Стоянова
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
5 НДОХ
4 сл.обяд
6

Попиванов

02 четвъртък

Димитров
Попиванов
Станкова
Николова

5
4 сл.обяд
4 НДОХ
6

Стоянова

03 петък

Крумов

4

Йосифова

06 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Дечев

07 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Крумов

08 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

09 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
5 сл.обяд
4

Цветков

10 петък

Крумов

5

Станкова

13 понеделник

Попиванов
Стоянова
Йосифова
Крумов

4
5
4 сл.обяд НДОХ
6

Николова

14 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Стоянова

15 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
5
4

Димитров

16 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
4 сл.обяд
4

Петков

17 петък

Крумов

4

Попиванов

20 понеделник

Стоянова
Йосифова
Крумов
Попиванов

5
4 сл.обяд НДОХ
1
4

Дечев

21 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Николова

22 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Крумов

23 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4
5 сл.обяд

Петков

24 петък

Крумов

4

Цветков

27 понеделник

Стоянова
Йосифова
Крумов
Попиванов

5
4 сл.обяд НДОХ
1
4

Станкова

28 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

29 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

30 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4
5 сл.обяд

Петков

31 петък

Крумов

4

Стоянова

още...
График - Юли 2014

Съдебни заседания и дежурства през Юли 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

02 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

03 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

04 петък

Крумов

5

Попиванов

07 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

4
4 сл.обяд НДОХ
6
5

Цветков

08 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Стоянова

09 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

10 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

11 петък

Крумов

4

Станкова

14 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Дечев

15 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Стоянова

16 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

17 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

18 петък

Крумов

4

Цветков

още...
График - Юни 2014

Съдебни заседания и дежурства през Юни 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

02 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

03 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Димитров

04 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

05 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

06 петък

Крумов

4

Цветков

09 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Николова

10 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Димитров

11 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Станкова

12 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

13 петък

Крумов

5

Попиванов

16 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

17 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Стоянова

18 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Крумов

19 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Йосифова

20 петък

Крумов

4

Дечев

23 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

24 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Попиванов

25 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Крумов

26 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Стоянова

27 петък

Крумов

4

Йосифова

30 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Николова

още...
График - Май 2014

Съдебни заседания и дежурства през Май 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

07 сряда

Петков
Цветков
Дечев
Стоянова
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
5 НДОХ
4 сл.обяд
6

Попиванов

08 четвъртък

Димитров
Попиванов
Станкова
Николова

5
4 сл.обяд
4 НДОХ
6

Стоянова

09 петък

Крумов

4

Йосифова

12 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Дечев

13 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Крумов

14 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

15 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
5 сл.обяд
4

Цветков

16 петък

Крумов

5

Станкова

19 понеделник

Попиванов
Стоянова
Йосифова
Крумов

4
5
4 сл.обяд НДОХ
6

Николова

20 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ

Стоянова

21 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
5
4

Станкова

22 четвъртък

Димитров
Станкова
Попиванов
Николова

5
6 НДОХ
4 сл.обяд
4

Петков

23 петък

Крумов

4

Йосифова

26 понеделник

Стоянова
Йосифова
Крумов
Попиванов

5
4 сл.обяд НДОХ
1
4

Дечев

27 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Николова

28 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
6 сл.обяд
4 НДОХ
5

Крумов

29 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4
5 сл.обяд

Петков

30 петък

Крумов

4

Цветков

още...
График - Април 2014

Съдебни заседания и дежурства през Април 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Крумов

02 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

03 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

04 петък

Крумов

5

Попиванов

07 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

4
4 сл.обяд НДОХ
6
5

Цветков

08 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Стоянова

09 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

10 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

11 петък

Крумов

4

Йосифова

14 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Цветков

15 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

16 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

17 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Стоянова

22 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Николова

23 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

24 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

25 петък

Крумов

4

Дечев

28 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Николова

29 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

30 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Крумов

още...
График - Март 2014

Съдебни заседания и дежурства през Март 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

04 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Крумов

05 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл. обяд
4 НДОХ
5

Станкова

06 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

07 петък

Крумов

5

Попиванов

10 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

4
4 сл.обяд НДОХ
6
5

Цветков

11 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

12 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Попиванов

13 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Стоянова

14 петък

Крумов

4

Йосифова

17 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
4
6

Цветков

18 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Крумов

19 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Станкова

20 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

21 петък

Крумов

 

Стоянова

24 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Николова

25 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Йосифова

5 НДОХ
6 НДОХ
4 НДОХ
1 НДОХ
4 сл.обяд НДОХ

Димитров

26 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
5 сл.обяд НДОХ
4 сл.обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

27 четвъртък

Димитров
Станкова
Николова
Попиванов

5
6 НДОХ
4 НДОХ
4 сл.обяд

Петков

28 петък

Крумов

4

Дечев

31 понеделник

Стоянова
Йосифова
Попиванов
Крумов

5
4 сл.обяд НДОХ
6
4

Николова

още...
График - Февруари 2014

Съдебни заседания и дежурства през Февруари 2014

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

03 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед

Дечев

04  вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обяд

Димитров

05  сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
4 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
4 НДОХ
5

Йосифова

06  четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Стоянова

07 петък

Крумов

4

Димитров

10 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
5 НДОХ сл.обяд

Станкова

11 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Стоянова

12 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5

Крумов

13 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обяд

Дечев

14 петък

Крумов

5

Попиванов

17 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Николова

18 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Крумов

19 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Станкова

20 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

21 петък

Крумов

4

Цветков

24 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова

4
5
6
6 сл.обяд НДОХ

Цветков

25 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Николова

26 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6

Попиванов

27 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

28 петък

Крумов

4

Йосифова

още...