Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
График - Ноември 2016

Съдебни заседания и дежурства през Ноември 2016

 

дата/ден

съдия

зала

дежурен съдия

01 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обяд

Попиванов

02 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

Станкова

03 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменова

6 гр.дела
5 гр.дела
4 НДОХ
4 сл.обяд-гр.д.
1 гр.дела

Цветков

04 петък

Крумов

5 гр.дела

Стоянова

07 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

08 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

09 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Попиванов

10 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд
6 НДОХ
1 гр.дела

Крумов

11 петък

Крумов

4 гр.дела

Каменова

14 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Петков

15 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

16 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Йосифова

17 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд-гр.д
6 НДОХ
1 гр.дела

Герасимова

18 петък

Крумов

4 гр.дела

Дечев

21 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Цветков

22 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д

Каменова

23 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Станкова

24 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Крумов

25 петък

Крумов

5 гр.дела

Йосифова

28 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Петков

29 вторник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Герасимова

30 сряда

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Стоянова

още...
График - Октомври 2016

Съдебни заседания и дежурства през Октомври 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Зала,съд.зас-ние

Дежурен

03 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд- гр.д.

Герасимова

04 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обяд

Попиванов

05 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

Станкова

06 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменова

6 гр.дела
5 гр.дела
4 НДОХ
4 сл.обяд-гр.д.
1 гр.дела

Йосифова

07 петък

Крумов

5 гр.дела

Каменова

10 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

11 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Стоянова

12 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Станкова

13 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд
6 НДОХ
1 гр.дела

Крумов

14 петък

Крумов

4 гр.дела

Петков

17 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

18 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

19 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Йосифова

20 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд-гр.д
6 НДОХ
1 гр.дела

Герасимова

21 петък

Крумов

4 гр.дела

Петков

24 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Цветков

25 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д

Каменова

26 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Попиванов

27 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Крумов

28 петък

Крумов

5 гр.дела

Стоянова

31 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

още...
График - Септември 2016

Съдебни заседания и дежурства през Септември 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Зала,съд.зас-ние

Дежурен

07 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд-гр.д.
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

 Попиванов

08 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд
6 НДОХ
1 гр.дела

Стоянова

09 петък

Крумов

5

Каменова

12 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд- гр.д.

Цветков

13 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обяд

Крумов

14 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

Станкова

15 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменова

6 гр.дела
5 гр.дела
4 НДОХ
4 сл.обяд-гр.д.
1 гр.дела

Йосифова

16 петък

Крумов

5 гр.дела

Попиванов

19 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

20 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

21 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Станкова

26 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

27 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

28 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Йосифова

29 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд-гр.д
6 НДОХ
1 гр.дела

Герасимова

30 петък

Крумов

4 гр.дела

Стоянова

още...
График - Юли 2016

Съдебни заседания и дежурства през Юли 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 петък

Крумов

5 гр.дела

Йосифова

04 понеделник

Попиванов
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 НДОХ сл.обяд
6 гр.дела

Станкова

05 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Петков

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
1 НДОХ

Николова

06 сряда

Цветков
Дечев
Станкова
Петков

4 НДОХ сл.обяд
5 НДОХ
6 НДОХ
1 НДОХ

Каменова

07 четвъртък

Станкова
Йосифова
Каменова

6 НДОХ
5 НДОХ сл. обяд
4 гр. дела

Попиванов

08 петък

Крумов
Йосифова

5 гр.дела
6 НДОХ сл.обяд

Герасимова

11 понеделник

Йосифова
Каменова

4 НДОХ
5 гр.дела

Дечев

12 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
1 НДОХ
   гр. дела

Стоянова

13 сряда

Цветков
Станкова
Дечев
Петков
Стоянова

6 НДОХ сл.обяд
4 НДОХ
5 НДОХ
1 НДОХ
6 гр.дела

Крумов

14 четвъртък

Димитров
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 НДОХ
6 гр.дела

Цветков

15 петък

Крумов

4 гр.дела

Петков

още...
График - Юни 2016

Съдебни заседания и дежурства през Юни 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд-гр.д.
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

 Крумов

02 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд
6 НДОХ
1 гр.дела

Стоянова

03 петък

Крумов

5

Николова

06 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд- гр.д.

Цветков

07 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обяд

Димитров

08 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела
4 гр.дела

Станкова

09 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменова

6 гр.дела
5 гр.дела
4 НДОХ
4 сл.обяд-гр.д.
1 гр.дела

Йосифова

10 петък

Крумов

5 гр.дела

Попиванов

13 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

14 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Димитров

15 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Станкова

16 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд
6 НДОХ
1 гр.дела

Крумов

17 петък

Крумов

4 гр.дела

Каменова

20 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Дечев

21 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Николова

22 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Йосифова

23 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд-гр.д
6 НДОХ
1 гр.дела

Герасимова

24 петък

Крумов

4 гр.дела

Стоянова

27 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
6 гр.дела
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д.

Цветков

28 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ
5 сл.обяд-гр.д

Каменова

29 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4 гр.дела
5 сл.обяд
6 НДОХ
5 гр.дела

Попиванов

30 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4 гр.дела
5 гр.дела
4 сл.обяд-гр.д.
6 НДОХ
1 гр.дела

Герасимова

още...
График - Май 2016

Съдебни заседания и дежурства през Май 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

03 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Николова

04 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед
6 НДОХ
5
4

Попиванов

05 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Йосифова

09 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Герасимова

10 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обед

Стоянова

11 сряда

Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5
4

Станкова

12 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменова

6
5
4 НДОХ
4 сл.обед
1

Йосифова

13 петък

Крумов

5

Николова

16 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

17 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Димитров

18 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6
5

Йосифова

19 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Крумов

20 петък

Крумов

4

Цветков

25 сряда

Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Каменова

26 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Стоянова

27 петък

Крумов

4

Дечев

30 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Станкова

31 вторник

Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Попиванов

още...
мотиви по АНД № 208-2016
още...
График - Март 2016

Съдебни заседания и дежурства през Март 2016

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Каменова

02 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед
6 НДОХ
5
4

Попиванов

07 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
5 НДОХ сл.обед
6 сл.обед

Цветков

08 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обед

Попиванов

09 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5
4

Каменова

10 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменва

6
5
4 НДОХ
4 сл.обед
1

Йосифова

11 петък

Крумов

5

Николова

14 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

15 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Николова

16 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6
5

Йосифова

17 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Крумов

18 петък

Крумов

4

Герасимова

21 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

22 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Стоянова

23 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Станкова

24 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Петков

25 петък

Крумов

4

Цветков

28 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Герасимова

29 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Стоянова

30 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Станкова

31 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Крумов

още...
График - Февруари 2016

Съдебни заседания и дежурства през Февруари 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Герасимова

02 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Каменова

03 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед
6 НДОХ
5
4

Попиванов

04 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Цветков

05 петък

Крумов

4

Станкова

08 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
5 НДОХ сл.обед
6 сл.обед

Цветков

09 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обед

Попиванов

10 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5
4

Крумов

11 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменва

6
5
4 НДОХ
4 сл.обед
1

Йосифова

12 петък

Крумов

5

Николова

15 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

16 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Николова

17 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6
5

Йосифова

18 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Петков

19 петък

Крумов

4

Стоянова

22 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

23 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Стоянова

24 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Каменова

25 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Крумов

26 петък

Крумов

4

Станкова

29 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Герасимова

още...
График - Януари 2016

Съдебни заседания и дежурства през Януари 2016

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

04 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Герасимова

05 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Каменова

06 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед
6 НДОХ
5
4

Попиванов

07 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Цветков

08 петък

Крумов

4

Станкова

11 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
5 НДОХ сл.обед
6 сл.обед

Герасимова

12 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд
6 сл.обед

Попиванов

13 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5
4

Крумов

14 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов
Каменва

6
5
4 НДОХ
4 сл.обед
1

Йосифова

15 петък

Крумов

5

Николова

18 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

19 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Николова

20 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6
5

Йосифова

21 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обяд
6
1

Герасимова

22 петък

Крумов

4

Стоянова

25 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Дечев

26 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова
Герасимова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Стоянова

27 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Герасимова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Каменова

28 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова
Каменова

4
5
4 сл.обед
6
1

Крумов

29 петък

Крумов

4

Станкова

още...