Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Списък на недопуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН

         ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-към заявлението не е приложена декларация по чл. 141 ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
        На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.


                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници