Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Списък на допуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен архивар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 164/15.04.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
           1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА
           2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА
           3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
           4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН
           5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ
           6.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА
           7.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
           8.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
           9.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА

        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 03.06.2019 година в 10.00часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници