Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Препис пр. конкурс деловодител-наказателно ІІ 2019
ПРОТОКОЛ

         Днес, 14.03.2019 /четиринадесети март две хиляди и деветнадесета/ година, назначената със заповед № 92/12.02.2019 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 12/18.01.2019 година- чрез събеседване  с всеки кандидат поотделно.
           ………………………………………………………………….
            На основание извършеното оценяване и съгласно разпоредбата на чл.144 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията  КЛАСИРА издържалите конкурса кандидати както следва:
            1.ПЛАМЕНА ВАНЬОВА ЦАНКОВА-89.50 точки;
            2.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-84.50 точки;
            3.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА-81 точки;
            4.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА-77.50 точки;
            5.ДАНИЕЛА ДИНЕВА БОРИСОВА-76 точки;
            6.ЛЮБИСЛАВА СЕРЬОЖЕВА ОРБОВА-73 точки;
            7.ИВЕТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА-72 точки;
            Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл. 145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници