Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Протокол конкурс секретар ІІІ-23.11.2018
ПРОТОКОЛ
На 23.11.2018 /двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Илияна Асенова Иванова
2.Лорета Цветанова Петрова
НЕ СЕ ЯВИ кандидатът
Дилян Иванов Борисов
Комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин изслуша кандидатите, но взе решение да не извършва класиране, тъй като участниците не са покрили основното изискване за заемане на длъжността, а именно изискването за скорост, посочено в Заповедта за обявяване на конкурса: бързина на писане под диктовка-минимум 250 удара в минута.
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници