Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 676-2019
 
още...
І етап-протокол на комисия конкурс ДЕЛОВ-СИС.2019
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител” в съдебно изпълнителна служба на Районен съд–Видин, определена със заповед № 460/29.11.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1. ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА
          2. ПРОЛЕТКА СТЕФЧОВА КРЪСТЕВА
          3. ЕЛЕОНОРА ЛЮДМИЛОВА АСЕНОВА
          4. ЛИДИЯ ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА
          5. ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА
          6. БОГОМИЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
          7. ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 06.01.2020 година в 10.00часа пред кабинет № 430, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване, по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в СИС;
         -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебната власт и в частност в съдебно изпълнителна служба;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;

                                                           ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:
                                                            ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                            ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
         1.ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА-към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 и визирани в чл. 141, ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
         2.БОРЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         3.ИВАНКА СТОЯНОВА ДЖУКЕЛОВА-липсва дата и подпис на заявлението и на декларациите по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         4.ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

                                                            ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:
                                                            ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                            ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
решение по гр.д. № 1083-2019
 
още...
присъда по НОХД № 1701-2017
 
още...
определение по гр.д. № 3176-2019
 
още...
Публична продан 2067-2019 от 27.01.2019 до 27.02.2019
2067-2019-ot-27_01_2019-do-27_02_2019-1711-2019.pdf [808,37 Kb] (сваляния: 215)
още...
решение по гр.д. № 1747-2018
 
още...
решение по гр.д. № 1213-2019
 
още...
решение по гр. д. № 1937-2019
 
още...
решение по АНД № 686-2019
 
още...