Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1731-2017
 
още...
решение по АНД № 1653-2017
 
още...
решение по АНД № 1350-2017
 
още...
решение по АНД № 1185-2017
 
още...
решение по АНД № 788-2017
 
още...
мотиви по НЧХД № 1045-2017
 
още...
мотиви по АНД № 1618-2017
 
още...
Препис протокол деловодител-наказателно
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ПРОТОКОЛ
         Днес, 11.01.2018/единадесети януари две хиляди и осемнадесета/ година, назначената със заповед № 538/07.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 487/05.10.2017 година- чрез събеседване  с всеки кандидат поотделно.
......................................................................................................................................................................................................
            На основание извършеното оценяване и съгласно разпоредбата на чл.144 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията  КЛАСИРА издържалите конкурса кандидати както следва:
            1.ВАЛЯ ИВАНОВА НЕНОВА-110 точки;
            2.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-101 точки;
            3.ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-101 точки;
            4.КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА КАМЕНОВА-100.50 точки;
            5.АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА-97 точки;
            6.ЖЕНИ ВАНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-92.70 точки;
            7.БИСЕРКА ЦЕЦКОВА БОРИСОВА-90.80 точки;
            8.ГАЛЯ АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА-89.50 точки;
            9.АНА АСЕНОВА ДОЦИНСКА-89 точки;
            10.СТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА-80.70 точки
          Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл. 145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                       ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                       ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                       ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
решение по АНД № 1652-2017
 
още...
решение по АНД № 1651-2017
 
още...