Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 905-2015
още...
споразумение по НОХД № 528-2015
още...
решение по гр.д. № 1433-2015
още...
решение по гр.д. № 589-2015
още...
присъда по НОХД № 343-2015
още...
График - Октомври 2015

Съдебни заседания и дежурства през Октомври 2015

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 четвъртък

Николова

Димитров

Попиванов

Станкова

Каменова

4
5
4 сл.обед

6

1

Петков

02 петък

Крумов

4

Попиванов

05 понеделник

Попиванов

Стоянова

Крумов

Йосифова

Каменова

4

5
6

6 НДОХ сл.обед

5 сл.обед

Цветков

06 вторник

Петков

Цветков

Станкова

Дечев

Йосифова

Герасимова

1 НДОХ

5 НДОХ

4

6
6 НДОХ сл.обед

5 сл.обед

Крумов

07 сряда

Петков

Цветков

Стоянова

Дечев

Николова

Герасимова

1 НДОХ

6 НДОХ сл.обед

5 сл.обед
6 НДОХ

5
4

Станкова

08 четвъртък

Николова

Димитров

Попиванов

Станкова

Каменова

4
5
4 сл.обед

6

1

Петков

09 петък

Крумов

4

Йосифова

12 понеделник

Попиванов

Стоянова

Крумов

Йосифова

Каменова

4
5

6

5 НДОХ сл.обед

6 сл.обед

Цветков

13 вторник

Петков

Цветков

Станкова

Дечев

Йосифова

Герасимова

1 НДОХ

4 НДОХ

6 НДОХ

5 НДОХ

5 НДОХ сл.обяд

6 сл.обед

Попиванов

14 сряда

Петков

Цветков

Стоянова

Дечев

Николова

Герасимова

1 НДОХ

6 НДОХ сл.обяд

5 сл.обяд
6 НДОХ

5
4

Йосифова

15 четвъртък

Николова

Димитров

Станкова

Попиванов

Каменва

6
5

4 НДОХ

4 сл.обед

1

Герасимова

16 петък

Крумов

5

Николова

19 понеделник

Попиванов

Стоянова

Крумов

Йосифова

Каменова

4
5

6

6 сл.обед НДОХ

5 сл.обед

Герасимова

20 вторник

Петков

Цветков

Станкова

Дечев

Йосифова

Герасимова

1 НДОХ

5 НДОХ

4 НДОХ

6 НДОХ

6 сл.обед НДОХ

5 сл.обед

Николова

21 сряда

Петков

Цветков

Николова

Стоянова

Дечев

Герасимова

1 НДОХ

6 НДОХ сл.обяд

4
5 сл.обяд

6
5

Каменова

22 четвъртък

Николова

Димитров

Попиванов

Станкова

Каменова

4

5

4 сл.обяд

6

1

Дечев

23 петък

Крумов

4

Стоянова

26 понеделник

Попиванов

Стоянова

Крумов

Йосифова

Каменова

4
5

6

6 сл.обед НДОХ

5 сл.обед

Дечев

27 вторник

Петков

Цветков

Станкова

Дечев

Йосифова

Герасимова

1 НДОХ

5 НДОХ

4 НДОХ

6 НДОХ

6 сл.обед НДОХ

5 сл.обед

Стоянова

28 сряда

Петков

Цветков

Николова

Стоянова

Дечев

Герасимова

1 НДОХ

6 НДОХ сл.обед

4
5 сл.обед

6
5

Каменова

29
четвъртък

Николова

Димитров

Попиванов

Станкова

Каменова

4

5

4 сл.обед

6

1

Крумов

30 петък

Крумов

4

Станкова

още...
споразумение по НОХД № 694-2015
още...
споразумение по НОХД № 604-2015
още...
присъда по НЧХД № 264-2015
още...
определение по гр.д. № 2077-2015
още...