Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 862-2015
още...
решение по гр.д. № 311-2015
още...
присъда по НОХД № 187-2015
още...
определение по гр.д. № 405-2015
още...
мотиви по НОХД № 1408-2014
още...
решение по гр.д. № 164-2015
още...
решение по АНД № 1457-2014
още...
решение по АНД № 951-2014
още...
График - Юни 2015

Съдебни заседания и дежурства през Юни 2015

 

Дата

Съдия-докладчик

Съд.заседание

Дежурен

01 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед

Герасимова

02 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4
6
6 НДОХ сл.обед

Николова

03 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Каменова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
5 сл.обед
6 НДОХ
5
4

Крумов

04 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обед
6

Цветков

05 петък

Крумов

4

Попиванов

08 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
5 НДОХ сл.обед
6 сл.обед

Герасимова

09 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
5 НДОХ
5 НДОХ сл.обяд

Димитров

10 сряда

Петков
Цветков
Стоянова
Дечев
Николова
Каменова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
5 сл.обяд
6 НДОХ
5
4

Станкова

11 четвъртък

Николова
Димитров
Станкова
Попиванов

6
5
4 НДОХ
4 сл.обед

Петков

12 петък

Крумов

5

Стоянова

15 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Станкова

16 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Николова

17 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Каменова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обяд
4
5 сл.обяд
6
5

Йосифова

18
четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обяд
6

Петков

19 петък

Крумов

4

Герасимова

22 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Цветков

23 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обед НДОХ

Каменова

24 сряда

Петков
Цветков
Николова
Стоянова
Дечев
Каменова

1 НДОХ
6 НДОХ сл.обед
4
5 сл.обед
6
5

Йосифова

25 четвъртък

Николова
Димитров
Попиванов
Станкова

4
5
4 сл.обед
6

Дечев

26 петък

Крумов

4

Герасимова

29 понеделник

Попиванов
Стоянова
Крумов
Йосифова
Каменова

4
5
6
6 сл.обед НДОХ
5 сл.обед

Герасимова

30 вторник

Петков
Цветков
Станкова
Дечев
Йосифова

1 НДОХ
5 НДОХ
4 НДОХ
6 НДОХ
6 сл.обяд НДОХ

Каменова

още...
Заявление - недължима платена държавна такса
още...