Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (18)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
РС Видин е регистриран по ДДС от 01.07.2013 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ВАЖНО: СЧИТАНО ОТ 01.04.2014г., ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО Закона за ДДС ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА РАЙОНЕН СЪД ВИДИН, с IBAN: BG84 CECB 9790 31D5 9657 00, BIC: CECBBGSF в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.

ЗА ВСЯКА ТАКСА КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРЕВЕДЕНАТА СУМА (И.Д., ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, НАРЕДИТЕЛ, ЕИК/ЕГН).

още...
споразумение по НОХД № 903-2013
още...
споразумение по НОХД № 898-2013
още...
споразумение по НОХД № 860-2013
още...
решение по ЧНД № 772-2013
още...
решение по НАХ № 756-2013
още...
решение по гр.д. № 2408-2012
още...
решение по гр.д. № 2171-2012
още...
решение по гр.д. № 1867-2012
още...
решение по гр.д. № 1782-2012
още...