Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
 • Видин, пл. "Бдинци" №1,
 • тел. 600782
 • факс 600791
 • дан. № 4050001011
 • БУЛСТАТ 000159747
Годишни отчетни доклади за дейността на ВРС

Отчетен доклад - 2013

 - otcheten-doklad-2013.doc [568,5 Kb] (сваляния: 75)

 

Отчетен доклад - 2012

 - otcheten-doklad-2012.doc [527,5 Kb] (сваляния: 113)
 

Отчетен доклад - 2011

 - otcheten-doklad-2011.doc [441,5 Kb] (сваляния: 99)

 

Отчетен доклад - 2010

 - otcheten-doklad-2010.doc [432 Kb] (сваляния: 129)

 

Отчетен доклад - 2009

 - otcheten-doklad-2009.doc [261,5 Kb] (сваляния: 47)

 

Отчетен доклад - 2008

 - otcheten-doklad-2008.doc [153 Kb] (сваляния: 39)

още...
История

Районен съд- Видин е създаден с указ непосредствено след   Освобождението. До 1934г. е назоваван Мирови съд. След 1934година е преименуван в Околийски съд до 1951 г. От 1951г. до 1971г. е преименуван в Народен съд. С приемането на Конституцията на НРБ от 18 май 1971 година се преименува от Народен в Районен съд. Дейността на съда се състои в правораздаване, превантивна и възпитателна дейност, както и изпълнението на съдебните актове от съдебно- изпълнителната служба. Превантивната дейност се изразява в организирането на процеси сред колективите, където живеят и работят подсъдимите.

още...
Полезни връзки
 
 
още...
Бланки и образци

Образец на "Заявление за издаване на свидетелство за съдимост"

molba_svid_sydimost1.doc [33 Kb] (сваляния: 2144)


Образец на "Заявление за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице"
 

molba_svid_sydimost2.doc [33,5 Kb] (сваляния: 630)

 

Образец на "Заявление за издаване на препис от решение, определение, присъда"

molba_prepis_ot_reshenie.doc [26,5 Kb] (сваляния: 296)


Образец на "Заявление за връщане на документи по дело"

molba_vryshtane_dokumenti.doc [26 Kb] (сваляния: 133)


Образец на "Заявление за издаване на удостоверение за прекратен брак"

molba_prekraten_brak.doc [26,5 Kb] (сваляния: 170)


Образец на "Заявление за издаване на изпълнителен лист"

molba_izpylnitelen_list.doc [27 Kb] (сваляния: 363)


Образец на "Заявление за издаване на удостоверение за заведено дело"

molba_udostoverenie_zavedeno_delo.doc [27 Kb] (сваляния: 110)


Образец на "Заявление за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетно лице"

molba_sdelka_maloleten.doc [31 Kb] (сваляния: 91)


Образец на "Заявление за разрешение за сключване на сделки, собственост на непълнолетно лице"

molba_sdelka_nepulnoleten.doc [31 Kb] (сваляния: 82)


Образец на "Молба за вписване на отказ от наследство"

molba_vpisvane_otkaz_ot_nasledstvo.doc [28 Kb] (сваляния: 548)


Образец на "Заявление за назначаване на особен представител"

molba_osoben_predstavitel.doc [29,5 Kb] (сваляния: 272)


Образец на "Заявление за теглене на средства от детски влог"

molba_detski_vlog.doc [44 Kb] (сваляния: 155)


Образец на "Заявление за сключване на брак"

molba_za_brak.doc [30,5 Kb] (сваляния: 179)


Образец на "Заявление за издаване удостоверение за липса на съдебно изпълнителни дела"

molba_udostoverenie_si.doc [22,5 Kb] (сваляния: 169)

още...
Магистрати

В Районен съд Видин работят 17 магистрати, от тях трима държавни съдия-изпълнители и двама съдии по вписванията

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • Даниел Цветков


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • Даниел Димитров


СЪДИИ

 • Анелия Рашева
 • Андрей Дечев
 • Вероника Станкова
 • Владимир Крумов
 • Галина Герасимова
 • Мариела Йосифова
 • Милена Стоянова
 • Нина Николова
 • Пламен Петков
 • Тодор Попиванов


ДЪРЖАВНИ СЪДИЯ–ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • Илза Станева
 • Габриела Станкова
 • Преслава Вълчева


СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

 • Наталия Петкова - ръководител служба
 • Камел Насър
още...
Указател
ЕТАЖ
СТАЯ

І етаж
1
Съдебна зала

4
Съдебна зала

5
Съдебна зала

6
Съдебна зала
ІІ етаж
212
Регистратура

211
Бюро съдимост

210
Гражданско деловодство

209
Гражданско деловодство

208
Наказателно деловодство

207а
Съдебни секретари

207
Системен администратор

206
Съдебни секретари

205
Съдия ДСИ

204
Гл. счетоводител

203
Съдия ДСИ

202
Съдия ДСИ

201
Деловодство ДСИ

201а
Архив
ІV етаж
429
Председател

430
Съдебен администратор, Административен секретар

431
Съдия

432
Зам. председател

433
Съдия

434
Съдия

435
Съдия

436
Съдия

438
Съдия

442
Съдия

407а
Съдия
още...
Съдебен район
Община Видин
гр. Видин, с. Акациево, с. Антимово, с. Бела Рада, с. Ботево, с. Буковец, с. Войница, с. Въртоп, с. Гайтанци, с. Ген. Мариново, с. Гомотарци, с. Градец, с. Динковица, с. Долни Бошняк, с. Дружба, гр. Дунавци, с.Жеглица, с. Ивановци, с. Иново, с. Каленик, с. Капитановци, с. Кошава, с. Кутово, с. Майор Узуново, с. Новоселци, с. Пешаково, с. Плакудер, с. Покрайна, с. Рупци, с. Цар Симеоново, с. Синаговци, с. Слана бара, с. Сланотрън, с. Търняне, с. Медешевци, с. Каленик.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обслужва от община Грамада - с. Медешевци; с. Милчина лъка, от община Димово - с. Арчар, с. Владиченци, с. Държаница, с. Мали Дреновец, с. Септемврийци, с. Ярловица.

Община Макреш
с. Макреш, с. Вълчек, с. Киряево, с. Подгоре, с. Раковица, с. Толовица, с. Цар Шишманово.

Община Ново село
гр. Ново село, с. Винарово, с. Неговановци, с. Флорентин, с. Ясен

Община Брегово

гр. Брегово, с. Балей, с. Връв, с. Гъмзово, с. Делейна, с. Калина, с. Косово, с. Куделин, с. Ракитница, с. Тияновци. още...
Районен съд - Видин

От 01.12.2019 Районен съд - Видин има нов сайт https://vidin-rs.justice.bg/

След 01.01.2020 старият сайт няма да се поддържа !


Добре дошли в сайта на Районен съд - Видин!
Целта на създаването и поддържането му е да подсигури он-лайн достъп до информация и услуги, както на юридическите лица, така и на гражданите. Надяваме се той да допринесе за по-голяма прозрачност в правораздавателната дейност и да бъде стъпка към модернизирането на институциите, съобразно съвременните изисквания.

 

 

В различните раздели можете да се запознаете с историята, административната структура и дейността на съда, неговата компетентност, магистрати и т.н.
От раздела "Бланки и образци" могат да бъдат изтеглени образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби.
В разделите "График заседания" и "Справки по дела" ще бъде своевременно публикувана съответната информация.
Цялостната контактна информация можете да откриете в съответния раздел "Контакти"

Посредством търсещата система на сайта можете лесно да откриете по номер на дело или ключова дума интересуващото ви.
 
За улеснение: Централен сайт за публикувани съдебните актове
още...
Контакти

                               К О Н Т А К Т И

 

         Административен секретар         094 / 600-782,

                                                          факс 600 791

         Регистратура                              094 / 600-797

         Бюро съдимост                           094 / 600-796

         Гражданско деловодство            094 / 600-795

         Гражданско деловодство            094 / 600-793

         Наказателно деловодство           094 / 601-481

         Системен администратор            088 / 896-48-21

         Главен счетоводител                  094 / 600-737

         ДСИ- канцелария                        094 / 600-792

 

         Email - rs_vidin@yahoo.com

        

         Съдебно изпълнение - dsividin@abv.bg

още...
Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

- транзитна: BG84 CECB 9790 31D5 9657 00

използва се за плащания към Районен съд Видин на всички видове държавни такси, като най-често използваните такси за услуги са: за издаване на заповед, за издаване на удостоверение, за издаване на свидетелство за съдимост, за издаване на препис от документ, молба за издаване на изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска, неоценими искове, молба за промяна на име, жалби срещу административни актове от ЮЛ с нестопанска цел  и ФЛ, които не са търговци, жалби срещу административни актове от ЮЛ със стопанска цел  и ФЛ- търговци по смисъла на ТЗ, жалби срещу административни актове за касационни жалби, по молби за развод, по дела за делба, при отхвърляне на молби за делба, за подобрения, искани във формата на възражения, във всички не упоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, по тъжби, по които се образуват наказателни дела , граждански искове по които се образуват наказателни дела, частни жалби по граждански дела, частни жалби по наказателни дела, молби за реабилитация, молби за отказ от наследство, молба за обезпечаване на бъдещ иск,  молба за обезпечаване на доказателства, за обжалване пред въззивна инстанция, молба за издаване на документ-удостоверение, препис от документ  

 

- набирателна: BG91 CECB 9790 33D5 9657 00

използва се за плащания към Районен съд Видин на суми, както следва: по изпълнителни дела в Съдебно изпълнителна служба, депозити за вещи лица,за експеризи, за особени представители, засвидетели и др.,  парични гаранции

 

Банковият идентификационен код (BIC) на Централна Кооперативна Банка е CECBBGSF

още...